Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

10 MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG TRONG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

29/05/2024

MCAC giới thiệu Ấn phẩm tổng hợp “10 mẫu Hợp đồng thông dụng trong kinh doanh, thương mại” do các Trọng tài viên của MCAC thực hiện biên soạn.

Trong hoạt động kinh doanh, thương mại, các doanh nhân, doanh nghiệp thường xuyên đàm phán, giao kết các loại hợp đồng, thỏa thuận khác nhau. Tuy vậy, việc đàm phán, giao kết các loại hợp đồng cụ thể liên quan đến nhiều quy định của pháp luật và có thể không dễ dàng tìm hiểu đối với các doanh nhân, doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nhân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với một số mẫu hợp đồng, thỏa thuận thông dụng trong kinh doanh; giúp giảm thiểu thời gian soạn thảo hợp đồng và tăng cường hiệu quả trong việc đàm phán, soạn thảo hợp đồng của các doanh nhân, doanh nghiệp, Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) đã tập hợp, điều chỉnh sơ bộ 10 mẫu thỏa thuận, hợp đồng cơ bản, thông dụng trong kinh doanh, thương mại để giúp các doanh nhân, doanh nghiệp tham khảo.

Ấn phẩm do các tác giả: Luật sư Trần Quang Huy - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC); Luật sư, Thạc sĩ Kiều Anh Vũ - Phó Chủ tịch Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học MCAC; Luật sư, Thạc sĩ Lê Văn Cao - Phó Chủ tịch MCAC là các trọng tài viên thuộc MCAC biên soạn. Đây tài liệu tham khảo trong hoạt động giao kết Hợp đồng, MCAC và nhóm biên soạn rất mong nhận được các ý kiến góp ý của quý vị độc giả.

 

Link pdf: 10 MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG TRONG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

 

                                                                   

Tin liên quan

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
31 05/2024

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây: - Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền; - Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP
31 05/2024

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp được dùng trong trường hợp tổ chức, cá nhân (bên chuyển nhượng) đang sở hữu phần vốn góp tại một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp đó cho cá nhân, tổ chức khác (bên nhận chuyển nhượng) và nhận thanh toán từ bên nhận chuyển nhượng.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG