Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Tin tức

luật trọng tài thương mại
29 06/2022

Giải Quyết Tranh Chấp Theo Luật Trọng Tài Thương Mại | MCAC

Luật Trọng tài thương mại (“Luật TTTM”) được thông qua năm 2010. Đây là một bước phát triển lớn của Việt Nam trong hoạt động trọng tài. Bài viết này của MCAC chủ yếu giới thiệu về luật trọng tài thương mại.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG