Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Thư viện - Tin tức

VTV8 - CÔNG DÂN VÀ PHÁP LUẬT: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
22 04/2024

VTV8 - CÔNG DÂN VÀ PHÁP LUẬT: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Với mục tiêu nâng cao chất lượng và phát triển phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) cùng Đài Truyền hình Việt Nam tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) tổ chức chương trình Công dân và Pháp luật với chủ đề “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài như thế nào”.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG