Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Thư viện - Tin tức

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:
- Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
- Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Thứ sáu, 31/05/2024
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp được dùng trong trường hợp tổ chức, cá nhân (bên chuyển nhượng) đang sở hữu phần vốn góp tại một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp đó cho cá nhân, tổ chức khác (bên nhận chuyển nhượng) và nhận thanh toán từ bên nhận chuyển nhượng.

Thứ sáu, 31/05/2024
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được dùng trong trường hợp tổ chức, cá nhân (bên chuyển nhượng) đang sở hữu cổ phần tại một công ty cổ phần chuyển quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ số cổ phần đó cho cá nhân, tổ chức khác (bên nhận chuyển nhượng) và nhận thanh toán từ bên nhận chuyển nhượng.

Thứ sáu, 31/05/2024
HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

Hợp đồng liên doanh là sự thỏa thuận giữa các bên cùng góp vốn trong việc thành lập pháp nhân mới (công ty) trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

Thứ sáu, 31/05/2024
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (còn gọi là BCC – Business Cooperation Contract) là sự thỏa thuận giữa các bên nhằm hợp tác, cùng góp vốn, tài sản, công sức trong hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư kinh doanh; phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm, cùng chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Thứ sáu, 31/05/2024
HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

Hợp đồng thuê mặt bằng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc bên cho thuê giao tài sản là mặt bằng (nhà, văn phòng,…) cho bên thuê để bên thuê sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Thứ sáu, 31/05/2024
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ (Điều 513 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Thứ sáu, 31/05/2024
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Thứ sáu, 31/05/2024
THỎA THUẬN BẢO MẬT (NDA)

THỎA THUẬN BẢO MẬT (NDA)

Thỏa Thuận Bảo Mật (Non-Disclosure Agreement - NDA) được dùng để ghi nhận thỏa thuận giữa các Bên về việc bảo mật, không tiết lộ các thông tin, tài liệu trong quá trình đàm phán, thương lượng; củng cố niềm tin giữa các Bên trong quá trình đàm phán, giao dịch

Thứ tư, 29/05/2024
BIÊN BẢN GHI NHỚ (MOU)

BIÊN BẢN GHI NHỚ (MOU)

Biên Bản Ghi Nhớ (Memorandum of Understanding - MOU) thường được dùng để ghi nhận các nội dung thương lượng, đàm phán ban đầu giữa các Bên trước khi ký kết hợp đồng. Nội dung của Biên Bản Ghi Nhớ có thể có tính ràng buộc hoặc không có tính ràng buộc, tùy theo thỏa thuận giữa các bên.

Thứ tư, 29/05/2024
10 MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG TRONG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

10 MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG TRONG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

Các mẫu thỏa thuận, hợp đồng do Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) biên soạn và công bố kèm theo được sưu tầm, tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng thực tế đã được soạn thảo bởi một số luật sư là Trọng tài viên thuộc MCAC, các mẫu hợp đồng tương tự được công bố công khai trên internet và nhiều nguồn tư liệu khác. Do vậy, có thể có những điều khoản có thể trùng lặp với các mẫu hợp đồng khác đã được công bố trước đó.

Thứ tư, 29/05/2024

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG