Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

31/05/2024

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được dùng trong trường hợp tổ chức, cá nhân (bên chuyển nhượng) đang sở hữu cổ phần tại một công ty cổ phần chuyển quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ số cổ phần đó cho cá nhân, tổ chức khác (bên nhận chuyển nhượng) và nhận thanh toán từ bên nhận chuyển nhượng.

 

Mẫu Hợp đồng kèm theo chỉ có giá trị tham khảo; không phải là ý kiến tư vấn pháp lý, quan điểm của cá nhân, tổ chức nào. Trong từng giao dịch cụ thể, các bên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

 

Link: HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

 

Tin liên quan

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
31 05/2024

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây: - Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền; - Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP
31 05/2024

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp được dùng trong trường hợp tổ chức, cá nhân (bên chuyển nhượng) đang sở hữu phần vốn góp tại một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp đó cho cá nhân, tổ chức khác (bên nhận chuyển nhượng) và nhận thanh toán từ bên nhận chuyển nhượng.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG