Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

BÙI HỒNG TÀI

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

https://mcac.vn/uploads/images/tttt.png

Trọng tài viên: BÙI HỒNG TÀI

Năm sinh: 1976

Nghề nghiệp: Quản lý cấp cao về Dự án xây dựng và Hợp đồng xây dựng

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

 

Trình độ chuyên môn

Ông Bùi Hồng Tài tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Pháp luật Kinh tế tại Đại học Luật Hà Nội năm 1998.

Năm 1999, ông tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành kế toán tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2006, ông tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp tại Đại học Xây dựng Hà Nội.

 

Hoạt động nghề nghiệp

Ông Bùi Hồng Tài là chuyên gia về Quản lý Dự án xây dựng và Hợp đồng xây dựng,

Ông Bùi Hồng Tài có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý xây dựng, từng đảm nhận nhiều vị trí cao cấp ở các Tổng công ty/Công ty Nhà nước và Tập đoàn kinh tế tư nhân.

 

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng 

Ông có kinh nghiệm thực tế đa dạng và kiến thức chuyên sâu trong soạn thảo, đàm phán, quản lý, xử lý tranh chấp các hợp đồng phức tạp trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt về Hợp đồng FIDIC và các Hợp đồng có yếu tố quốc tế.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG