Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

CAO VĂN THI

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/ HOÀ GIẢI VIÊN

 

 

Họ và tên: CAO VĂN THI

Năm sinh: 1975

Nghề nghiệp: CEO, giảng viên 

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh  

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

 

Trình độ chuyên môn

Ông Cao Văn Thi tốt nghiệp Cử nhân ngành Tư pháp tại Đại học Luật Hà Nội năm 1998.

Ông có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực về doanh nghiệp, lao động, hợp đồng kinh doanh thương mại.

 

Hoạt động nghề nghiệp

 1998 – 2000: Trợ lý Chủ tịch Công ty Xuất nhập khẩu Hà Tĩnh (Getradimex).

2000 – 2008: Công tác tại VNPT Đà Nẵng (Trợ lý Giám đốc và kinh doanh)

2008 – 2012: Làm việc tại tập đoàn Phương Trang (Mảng Bất động sản)

2005 – hiện tại: Trưởng đại diện Viện Quản trị và Tài chính (IFA) khu vực miền Trung – Tây Nguyên. 

Năm 2012 , ông sáng lập công ty cổ phần Trường doanh nhân Top Olympia; bên cạnh việc quản lý các hoạt động chung ông còn phụ trách các vấn đề pháp lý, chiến lược của công ty. 

Hiện tại, ông Cao Văn Thi là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của công ty Trường doanh nhân Top Olympia. Đồng thời, ông là giảng viên tham gia giảng dạy các lĩnh vực chuyên sâu về pháp luật doanh nghiệp, lao động, hợp đồng,…

 

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng 

Ông Cao Văn thi thường xuyên tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG