Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

VTV8 - CÔNG DÂN VÀ PHÁP LUẬT: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

22/04/2024

Với mục tiêu nâng cao chất lượng và phát triển phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) cùng Đài Truyền hình Việt Nam tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) tổ chức chương trình Công dân và Pháp luật với chủ đề “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài như thế nào”.

Đã được chứng minh trên thực tế về ưu điểm và tính hiệu quả, MCAC hy vọng rằng hoạt động trọng tài thương mại sẽ ngày càng được sử dụng phổ biến với nhiều doanh nghiệp trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại tại Việt Nam.

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG