Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

ĐẶNG THỊ DUNG

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và tên: ĐẶNG THỊ DUNG

Năm sinh: 1975

Nghề nghiệp: Luật sư, Giám đốc công ty Luật DZ Law

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn pháp luật về đầu tư, hợp đồng, doanh nghiệp; Tranh tụng tại Tòa án và Trọng tài các vụ án kinh doanh thương mại

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

1998

Đại học Luật Hà Nội

Cử nhân Luật

Chứng chỉ

2003

Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Hoạt động nghề nghiệp

2008 - đến nay

Công ty Luật DZ Law

Giám đốc - Luật sư

2007 -2008

Công ty Luật DC Lawyer

Luật sư

2006 - 2007

Công ty tư vấn chuyển giao và công nghệ Investconsult

Phó phòng tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI

1999 - 2006

Ngân hàng Agribank

Tổ trưởng Tổ thanh toán quốc tế

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Luật sư Đặng Thị Dung có kinh nghiệm gần 20 năm trong việc tham gia tư vấn đối với các lĩnh vực sau: Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình trường học/ cơ cấu lại doanh nghiệp, các vấn đề pháp lý thường xuyên của tổ chức phi chính phủ và văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Luật sư cũng có kinh nghiệm đa dạng khi tham gia tố tụng với các vụ án dân sự về kinh doanh thương mại, án hành chính – lao động, vụ án trọng tài…

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG