Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

ĐẶNG VINH

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và Tên: ĐẶNG VINH

Năm sinh: 1968

Nghề Nghiệp: Trọng tài viên, Luật sư, Cố vấn pháp lý

Lĩnh vực chuyên môn: Sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư về dữ liệu, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại, luật cạnh tranh, doanh nghiệp, M&A, ngân hàng và tài chính.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, Tiếng Nga

 

Trình độ chuyên môn

2018 - 2019

2019: IAPP Data Protection Intensive Deutschland 2019, IAPP (Hiệp hội các chuyên gia về quyền riêng tư quốc tế)

2019: WIPO-Ukraine Trường hè về Sở hữu trí tuệ, WIPO

2018: Tuần lễ đàm phán & hòa giải ở Prague, Art Francesco s.r.o.

2018 Khóa học chuyên sâu về chuyển giao công nghệ, JPO / IPR

2011 - 2015

2015: Khóa đào tạo dành cho Luật sư bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, JPO / IPR

2013: Thành viên Đoàn luật sư Hà Nội

2011: Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Hà Nội

2000 – 2002

2002: IP Khóa học đào tạo từ xa, WIPO

2001: Thạc sĩ Luật Sở hữu Trí tuệ, Đại học Melbourne, Melbourne

1986 - 1991

Cử nhân Hóa sinh, Đại học Simferopol, Simferopol (Liên Xô)

Hoạt động nghề nghiệp

2014 - 2020

 Công ty TNHH Allens Pte. Chi nhánh Hà Nội

• Tư vấn và hỗ trợ các khách hàng khác nhau về các vấn đề SHTT bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và bản quyền.

• Tư vấn cho nhiều công ty quốc tế về các vấn đề an ninh mạng, quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.

• Tư vấn cho các công ty đa quốc gia về việc thành lập văn phòng đại diện, công ty con trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm ngân hàng, tài chính, viễn thông, thương mại, hậu cần và sản xuất.

• Tư vấn và hỗ trợ các công ty khác nhau về chuyển giao công nghệ, nhượng quyền và các vấn đề pháp lý cạnh tranh.

• Tham gia thẩm định quyền SHTT trong nhiều giao dịch mua bán và sáp nhập của khách hàng.

10/2013 - 11/ 2013

Luật sư thỉnh giảng tại Nagashima Ohno & Tsunematsu, Tokyo

Luật sư thỉnh giảng để hỗ trợ khách hàng của NO&T liên quan đến các vấn đề pháp lý tại Việt Nam.

11/2001 - 12/2001

Thực tập sinh tại Davies Collision Cave, Melbourne

Làm việc với tư cách là thực tập sinh trong bộ phận bằng bảo hộ sáng chế.

1997 - 2004

Phó trưởng phòng Sáng chế tại Công ty Sáng chế và Nhãn hiệu Invenco.

Tư vấn và hỗ trợ các khách hàng đa quốc gia về các vấn đề bằng sáng chế khác nhau.

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Luât sư Vinh thường xuyên tư vấn pháp lý và tham gia giải quyết tranh chấp cho các công ty đa quốc gia trong các lĩnh vực như: Sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp, M&A, ngân hàng và tài chính.

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG