Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Danh sách hòa giải viên

TRẦN QUANG HUY

TRẦN QUANG HUY

Nghề nghiệp:

Luật sư, Đồng sáng lập Công ty Luật TNHH BROSS & Cộng sự

Lĩnh vực chuyên môn:

Tư vấn về Đầu tư, Dự án, Bất động sản, Mua bán - sáp nhập (M&A), Hợp đồng, Kinh doanh thương mại, Sở hữu trí tuệ.

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Thường trú: Đà Nẵng - Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGUYỄN VĨNH PHÚ

NGUYỄN VĨNH PHÚ

Nghề nghiệp:

Trọng tài viên

Lĩnh vực chuyên môn:

Pháp luật doanh nghiệp, Tài chính, Kinh doanh thương mại.

Năm sinh: 1975

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Nơi ở: Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh

 

CAO VĂN THI

CAO VĂN THI

Nghề nghiệp:

Trọng tài viên; CEO; Tổng giám đốc công ty Trường doanh nhân Top Olympia; Giảng viên.

Lĩnh vực chuyên môn:

Doanh nghiệp; Lao động; Hợp đồng kinh doanh thương mại.

Năm sinh: 1975

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

 

KIỀU ANH VŨ

KIỀU ANH VŨ

Nghề nghiệp: Trọng tài viên, Luật sư, Giảng viên.

Lĩnh vực chuyên môn:

Trọng tài thương mại, hòa giải thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR); hợp đồng, thương mại quốc tế, doanh nghiệp, đầu tư, M&A, bất động sản và xây dựng.

Năm sinh: 1989

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh

 

LÊ VĂN CAO

LÊ VĂN CAO

Nghề nghiệp:

Trọng Tài viên, Luật sư, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật FDVN, Giảng viên, Thành viên Hội đồng Trường Đại học Luật Huế.

Lĩnh vực chuyên môn:

Doanh nghiệp, Kinh Doanh Thương mại, Sở hữu Trí Tuệ, Kinh doanh bất động sản, Đầu tư Dự án, Xây dựng, Đất đai, Dân sự, Hôn nhân gia đình, Lao động, …

Năm sinh: 1983

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng.

 

TRẦN MINH ĐỨC

TRẦN MINH ĐỨC

Nghề nghiệp:

Giảng viên,  Phó Giám đốc Học viện khoa học xã hội thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam,  Phó Viện trưởng Viện khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

Lĩnh Vực chuyên môn:

Pháp lý doanh nghiệp; Thuế; Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, Tài phán Hành chính.

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

TÔ QUỐC VINH

TÔ QUỐC VINH

Nghề nghiệp:

Luật sư, Người sáng lập - Giám đốc Công ty Luật TNHH Giải pháp luật (GPLAW).

Lĩnh Vực chuyên môn:

Pháp luật Dân sự, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh thương mại.

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nơi ở: Hà Nội

NGUYỄN DOÃN HỒNG

NGUYỄN DOÃN HỒNG

Nghề nghiệp:

Luật sư, Giảng viên, Đấu giá viên, Trọng tài thương mại.

Lĩnh vực chuyên môn:

Doanh nghiệp, Mua bán – Sáp nhập (M&A), Đầu tư, Giải quyết tranh chấp thương mại, Dân sự, Hàng hải, Bảo hiểm, Xây dựng.

Năm sinh: 1983

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ NGA

Nghề nghiệp:

Giảng viên – Trưởng Bộ môn Luật Đất đai – Trường Đại học Luật Hà Nội.

Lĩnh vực chuyên môn:

Giảng dạy và Tư vấn Luật Đất đai; Tư vấn và giải quyết tranh chấp về đất đai - kinh doanh bất động sản.

Năm sinh: 1972

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Hà Nội

NGUYỄN NGỌC CHÂU

NGUYỄN NGỌC CHÂU

Nghề nghiệp:

Tổng giám đốc công ty EXIMA, Giảng viên, Đấu giá viên, Thẩm định viên về giá

Lĩnh vực chuyên môn:

Đầu tư, Dự án, Bất động sản, Mua bán - sáp nhập (M&A), Kinh doanh thương mại, Sở hữu trí tuệ.

Năm sinh: 1962

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh

ĐINH ANH TUẤN

ĐINH ANH TUẤN

Nghề nghiệp:

Giám đốc vùng – CN khu vực miền Trung và Tây Nguyên – Công ty Quản lý nợ và KTTS – Ngân hàng TMCP Quân Đội, Giảng viên.

Lĩnh vực chuyên môn:

Tài chính – Ngân hàng; Doanh nghiệp; 

Thẩm định giá

Năm sinh: 1978

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

BÙI HỒNG TÀI

BÙI HỒNG TÀI

Nghề nghiệp:

Quản lý cấp cao về Dự án xây dựng và Hợp đồng xây dựng

Lĩnh vực chuyên môn:

Dự án và Hợp đồng xây dựng, đàm phán, quản lý, xử lý tranh chấp hợp đồng xây dựng đặc biệt Hợp đồng FIDIC và các Hợp đồng có yếu tố quốc tế.

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Hà Nội

VÕ ĐÌNH ĐỨC

VÕ ĐÌNH ĐỨC

Nghề nghiệp:

Luật sư sáng lập VDD Lawyers

Lĩnh vực chuyên môn:

Pháp luật Doanh nghiệp & Đầu tư, giải quyết tranh chấp, Bất động sản & Xây dựng, Dự án khởi nghiệp & các Dự án tư vấn cộng đồng.

Năm sinh: 1984

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

TRẦN DUY LƯỢNG

TRẦN DUY LƯỢNG

Nghề nghiệp:

Luật sư, Người sáng lập - Giám đốc Công ty Luật TNHH Trần Duy Lượng.

Lĩnh vực chuyên môn:

Đầu tư nước ngoài, Thuế, Lao động, Bảo Hiểm, Tài chính ngân hàng, kinh doanh thương mại.

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN HỒNG CƯƠNG

NGUYỄN HỒNG CƯƠNG

Nghề nghiệp:

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Ô tô Hồng Sơn Star Đà Nẵng; Phó Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố Đà nẵng; 

Lĩnh vực chuyên môn:

Kinh doanh thương mại, Mua bán sáp nhập, Hợp đồng thương mại, Thuế.

Năm sinh: 1974

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

LÊ QUANG VINH

LÊ QUANG VINH

Nghề nghiệp:

Luật sư, Đồng sáng lập Công ty Luật TNHH BROSS & Cộng sự;  Đại diện sở hữu trí tuệ.

Lĩnh vực chuyên môn:

Tư vấn - Giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ; Thực thi Quyền Sở hữu Trí tuệ.

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Hà Nội

ĐẶNG VINH

ĐẶNG VINH

Nghề nghiệp: Luật sư, Cố vấn pháp lý

Lĩnh vực chuyên môn:

Sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư về dữ liệu, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại, luật cạnh tranh, doanh nghiệp, M&A, ngân hàng và tài chính.

Năm sinh: 1968

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nga

Nơi ở:  Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh

PHẠM ĐỨC HOÀN

PHẠM ĐỨC HOÀN

Nghề nghiệp: Giám đốc công ty IGTECH

Lĩnh vực chuyên môn:

Viễn thông, Hợp đồng mua bán Hàng hóa quốc tế, Xuất nhập khẩu và logistics.

Năm sinh: 1979

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở:  Hà Nội

PHÙNG XUÂN PHONG

PHÙNG XUÂN PHONG

Nghề nghiệp:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild

Lĩnh vực chuyên môn:

Hợp đồng xây dựng

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nơi ở:  Hà Nội

PHẠM VĂN ĐÀM

PHẠM VĂN ĐÀM

Nghề nghiệp: Luật sư, Giảng viên.

Lĩnh vực chuyên môn:

Kinh tế - Dân sự, Hợp đồng Tài chính ngân hàng.

Năm sinh: 1957

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Hà Nội

HÀ NGỌC ANH

HÀ NGỌC ANH

Nghề nghiệp: Giảng viên - Học viện Chính trị khu vực III - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lĩnh vực chuyên môn: Pháp lý doanh nghiệp; Giải quyết tranh chấp thương mại; Pháp luật lao động.

Năm sinh: 1977

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Đà Nẵng

NGÔ QUANG HUY

NGÔ QUANG HUY

Nghề nghiệp: Luật sư, Giảng viên

Lĩnh vực chuyên môn:

Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm,…

Năm sinh: 1979

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Vinh – Nghệ An

VÕ THỊ MINH AN

VÕ THỊ MINH AN

Nghề nghiệp:

Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn:

Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Đầu tư,…

Năm sinh: 1985

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

NGUYỄN DUY TIỀN

NGUYỄN DUY TIỀN

Nghề nghiệp: Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn:

Pháp luật về Bất động sản, Lao động, Hợp đồng, Kinh doanh thương mại, Hàng hải.

Năm sinh: 1989

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

NGUYỄN TRẦN TUYÊN

NGUYỄN TRẦN TUYÊN

Nghề nghiệp:

Luật sư, Giám đốc Công ty Luật ELITE, Đại diện Quyền tác giả và Quyền Liên quan, Đại diện Sở hữu Công nghiệp.

Lĩnh vực chuyên môn:

Sở hữu trí tuệ, Nhượng quyền thương mại, Hợp đồng kinh doanh thương mại, Pháp luật doanh nghiệp.

Năm sinh: 1974

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Hà Nội

LÊ TẤN SINH

LÊ TẤN SINH

Nghề nghiệp:

Luật sư, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH MTV LTS LAW

Lĩnh vực chuyên môn:

Doanh nghiệp và Thương mại, Đầu tư nước ngoài, Chứng khoán và các giao dịch vốn,…

Năm sinh: 1987

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh

 

PHẠM THỊ THANH THẢO

PHẠM THỊ THANH THẢO

Nghề nghiệp: Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn:

Tài chính – Ngân hàng

Năm sinh: 1985

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

TRẦN THỊ THANH BÌNH

TRẦN THỊ THANH BÌNH

Năm sinh: 1988

Nghề nghiệp: Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn đầu tư, bất động sản, M&A, hợp đồng, doanh nghiệp

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh 

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

VŨ MINH THƯƠNG

VŨ MINH THƯƠNG

Nghề nghiệp, chức vụ:

Luật sư, Trưởng Văn phòng Luật Vũ Minh Thương

Lĩnh vực chuyên môn:

Luật Hình sự, Dân sự, Lao động, Kinh doanh thương mại.

Năm sinh: 1977

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

NGÔ THANH TÀI

NGÔ THANH TÀI

Nghề nghiệp: Luật sư, Trưởng Văn phòng luật sư Thanh Thiên.

Lĩnh vực chuyên môn:

Pháp luật hợp đồng, Doanh nghiệp, Thuế, Kinh doanh thương mại, Dân sự, Hình sự, Hành chính.

Năm sinh: 1977

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

PHAN THỊ NHẬT TÀI

PHAN THỊ NHẬT TÀI

Nghề nghiệp: Giảng viên, Luật sư, Luật gia.

Lĩnh vực chuyên môn:

Luật Cạnh tranh, Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Tranh chấp về đất đai, Kinh doanh bất động sản.

Năm sinh: 1985

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

HỒ MINH KÍNH

HỒ MINH KÍNH

Nghề nghiệp: Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn:

Đầu tư, Dự án, Hợp đồng, Kinh doanh thương mại, Hàng hải.

Năm sinh: 1959

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Quy Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

LÊ TUẤN ANH

LÊ TUẤN ANH

Nghề nghiệp:

Luật sư, Trưởng văn phòng Luật sư Lê Anh.

Lĩnh vực chuyên môn:

Tư vấn pháp lý, tranh tụng.

Năm sinh: 1978

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Vinh – Nghệ An.

LÊ NGUYỄN GIA THIỆN

LÊ NGUYỄN GIA THIỆN

Nghề nghiệp:

Giảng viên, Trọng tài viên, Hòa giải viên.

Lĩnh vực chuyên môn:

Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại, Luật Dân sự, Luật Kinh tế, Luật Ngân hàng, Phương pháp nghiên cứu Luật học.

Năm sinh: 1987

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Đức.

Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh.

HOÀNG CẢNH THUYẾT

HOÀNG CẢNH THUYẾT

Nghề nghiệp:

Luật sư, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Miền Trung.

Lĩnh vực chuyên môn:

Pháp lý doanh nghiệp, Luật nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản, xây dựng.

Năm sinh: 1992

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Quảng Ngãi.

LÊ QUANG TRÌNH

LÊ QUANG TRÌNH

Nghề nghiệp:

Luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Quang Trình, Đấu giá viên.

Lĩnh vực chuyên môn:

Pháp lý doanh nghiệp, Luật sư tranh tụng, Đấu giá, Môi giới chứng khoán.

Năm sinh: 1977

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk.

ĐẶNG THỊ NGỌC HẠNH

ĐẶNG THỊ NGỌC HẠNH

Nghề nghiệp:

Luật sư, Giảng viên, Trọng Tài viên, Hòa giải viên, Tư vấn viên.

Chức vụ: 

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế; Giám đốc Công ty Luật Ngọc Hạnh và Cộng sự.

Lĩnh vực chuyên môn:

Dân sự, Kinh tế, Hành chính, Lao động, Tài chính Ngân hàng, Hình sự, ….

Năm sinh: 1964

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

HỒ THỊ HOÀNG OANH

HỒ THỊ HOÀNG OANH

Nghề nghiệp:

Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn:

Dân sự, Kinh tế, Hành chính, Lao động, Hình sự, …

Năm sinh: 1982

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

TRẦN THỊ ANH PHƯƠNG

TRẦN THỊ ANH PHƯƠNG

Nghề nghiệp:

Luật sư, Phó Giám đốc Công ty Luật Ngọc Hạnh và Cộng sự.

Lĩnh vực chuyên môn:

Dân sự, Kinh tế, Hành chính, Lao động, Hình sự, …

Năm sinh: 1980

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

DƯƠNG KIM HUỆ

DƯƠNG KIM HUỆ

Nghề nghiệp:

Luật sư, Trưởng văn phòng Luật sư Kim Huệ.

Lĩnh vực chuyên môn:

Kinh doanh thương mại, Đất đai, Hôn nhân Gia đình, Thừa kế.

Năm sinh: 1984

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng.

 

PHẠM NGỌC QUANG

PHẠM NGỌC QUANG

Nghề nghiệp:

Luật sư.

Chức vụ: 

Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Quang Phạm.

Lĩnh vực chuyên môn:

Kinh doanh thương mại, Đất đai, Dân sự, …

Năm sinh: 1982

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐẶNG THỊ DUNG

ĐẶNG THỊ DUNG

Nghề nghiệp:

Luật sư, Giám đốc công ty Luật DZ Law

Lĩnh vực chuyên môn:

Tư vấn pháp luật về đầu tư, hợp đồng, doanh nghiệp; Tranh tụng tại Tòa án và Trọng tài các vụ án kinh doanh thương mại

Năm sinh: 1975

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN LÊ VŨ

NGUYỄN LÊ VŨ

Nghề nghiệp:

Luật sư;  Giám đốc Công ty Luật MTV Nguyễn Gia

Lĩnh vực chuyên môn:

Hình sự, Dân sự, Kinh doanh thương mại.

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

LÊ THỊ DUNG

LÊ THỊ DUNG

Nghề nghiệp:

Thạc sĩ Luật, Luật sư, Giám đốc Công ty Luật TNHH Siglaw.

Lĩnh vực chuyên môn:

Tư vấn đầu tư, Dự án, Bất động sản, Mua bán – sáp nhập (M&A), Hợp đồng, Lao động, Kinh doanh thương mại, Sở hữu trí tuệ, Giải quyết tranh chấp.

Năm sinh: 1989

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Hà Nội.

NGUYỄN NGỌC PHÚ

NGUYỄN NGỌC PHÚ

Nghề nghiệp:

Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn:

Kinh doanh thương mại, Dân sự, Đất đai, Hình sự.

Năm sinh: 1983

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: H Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt.

TRẦN TUẤN LỢI

TRẦN TUẤN LỢI

Nghề nghiệp:

Luật sư, Uỷ viên HĐLS toàn quốc, phó trưởng cơ quan đại diện LĐLSVN tại Tp HCM.

Lĩnh vực chuyên môn:

Kinh doanh thương mại, Dân sự, Đất đai, Hình sự.

Năm sinh: 1975

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

LÊ THẾ HÙNG

LÊ THẾ HÙNG

Nghề nghiệp:

Luật sư, Trọng Tài viên, Hòa giải viên.

Lĩnh vực chuyên môn:

Hợp đồng xây dựng, Hợp đồng FIDIC, Pháp lý Bất động sản, Giải quyết Tranh chấp

Năm sinh: 1986

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh.

Nơi ở: Định Thành, Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

PHAN HOÀNG LÂM

PHAN HOÀNG LÂM

Nghề nghiệp:

Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn:

Tư vấn về đầu tư, Mua bán và sáp nhập (M&A), Tái cấu trúc doanh nghiệp, Bất động sản và xây dựng, Hợp đồng, Thuế, Lao động

Năm sinh: 1978

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật

Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội

NGUYỄN XUÂN VŨ

NGUYỄN XUÂN VŨ

Nghề nghiệp:

Trọng tài viên, Luật sư, Giảng viên.

Lĩnh vực chuyên môn:

Kinh doanh thương mại, Xây dựng, Đầu tư, Đấu thầu.

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Quảng Ngãi

NGUYỄN VĂN CHÂU

NGUYỄN VĂN CHÂU

Nghề nghiệp:

Trọng tài viên, Quản lý thi công các dự án xây dựng giao thông, Giảng viên.

Lĩnh vực chuyên môn:

Xây dựng dự án hạ tầng giao thông.

Năm sinh: 1973

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

TRẦN THỊ HẬU

TRẦN THỊ HẬU

Nghề nghiệp:

Trọng tài viên, Luật sư.

Lĩnh vực chuyên môn:

Kinh doanh thương mại, Xây dựng, Đầu tư.

Năm sinh: 1993

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

HUỲNH PHAN THIÊN PHÚC

HUỲNH PHAN THIÊN PHÚC

Nghề nghiệp:

Trọng tài viên, Luật sư, Giảng viên,

Lĩnh vực chuyên môn:

Pháp lý doanh nghiệp, Đầu tư.

Năm sinh: 1990

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

PHẠM THỊ THANH HUYỀN

PHẠM THỊ THANH HUYỀN

Nghề nghiệp:

Trọng tài viên, Luật sư.

Lĩnh vực chuyên môn:

Đầu tư, Doanh nghiệp, Mua bán sáp nhập (M&A), Thương mại quốc tế, Phát triển Dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng; Giải quyết tranh chấp.

Năm sinh: 1982

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nga.

Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh

PHẠM THỊ THẢO

PHẠM THỊ THẢO

Nghề nghiệp:

Trọng tài viên, Tư vấn luật.

Lĩnh vực chuyên môn:

Kinh doanh thương mại, hòa giải, thương lượng tiền tố tụng, tư vấn pháp luật doanh nghiệp.  

Năm sinh: 1981

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

NGUYỄN CAO HÙNG

NGUYỄN CAO HÙNG

Nghề nghiệp: Trọng tài viên, Luật sư, Giảng viên, Luật gia, Đấu giá viên, Môi giới Chứng khoán-bất động sản và viết sách luật 

Lĩnh vực chuyên môn: Giảng viên thỉnh giảng Luật Đầu tư, Luật Môi trường, Kỹ năng đàm phán Hợp đồng kinh doanh quốc tế; Tư vấn lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản và kiến trúc – xây dựng; Diễn giả về Quyền con người trong tố tụng hình sự, Quyền Khiếu nại-Tố cáo, An ninh mạng, Tác quyền kiến trúc kỹ sư xây dựng, Hoàn thiện pháp luật kinh doanh để bảo vệ môi trường tại thành phố Đà Nẵng

Năm sinh: 1979

Ngôn ngữ: Việt, Pháp, Anh

LÊ DUY MAI

LÊ DUY MAI

Nghề nghiệp:

Trọng tài viên, Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn:

Tư vấn về Thương mại; Giải quyết tranh chấp

Năm sinh: 1982

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Quảng Nam

NGÔ QUỲNH ANH

NGÔ QUỲNH ANH

Nghề nghiệp:

Trọng tài viên, Hòa giải viên, Luật sư.

Lĩnh vực chuyên môn:

Tham gia giải quyết tranh chấp, Tư vấn đầu tư, pháp lý, kinh tế, thương mại Hợp đồng, Hợp đồng xây dựng EPC, Hợp đồng dự án Dầu khí, năng lượng và năng lượng tái tạo.

Năm sinh: 1979

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN VĂN HÀ

NGUYỄN VĂN HÀ

Nghề nghiệp:

Trọng tài viên, Luật sư.

Lĩnh vực chuyên môn:

Tham gia giải quyết tranh chấp, Kinh doanh thương mại,..

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Hà Nội

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG