Thời gian làm việc: T2-T6 / 8H00 – 17H00

|

Liên hệ: 0935 925 068

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Danh sách hòa giải viên

TRẦN QUANG HUY

TRẦN QUANG HUY

Nghề nghiệp:

Luật sư, Đồng sáng lập Công ty Luật TNHH BROSS & Cộng sự

Lĩnh vực chuyên môn:

Tư vấn về Đầu tư, Dự án, Bất động sản, Mua bán - sáp nhập (M&A), Hợp đồng, Kinh doanh thương mại, Sở hữu trí tuệ.

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Thường trú: Đà Nẵng - Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN VĨNH PHÚ

NGUYỄN VĨNH PHÚ

Nghề nghiệp:

Trọng tài thương mại

Lĩnh Vực chuyên môn:

Pháp luật doanh nghiệp, Tài chính, Kinh doanh thương mại.

Năm sinh: 1975

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Nơi ở: Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh

TRẦN MINH ĐỨC

TRẦN MINH ĐỨC

Nghề nghiệp:

Giảng viên,  Phó Giám đốc Học viện khoa học xã hội thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam,  Phó Viện trưởng Viện khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

Lĩnh Vực chuyên môn:

Pháp lý doanh nghiệp; Thuế; Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, Tài phán Hành chính.

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

CAO VĂN THI

CAO VĂN THI

Nghề nghiệp:

CEO; Tổng giám đốc công ty Trường doanh nhân Top Olympia; Giảng viên.

Lĩnh Vực chuyên môn:

Doanh nghiệp; Lao động; Hợp đồng kinh doanh thương mại.

Năm sinh: 1975

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

TÔ QUỐC VINH

TÔ QUỐC VINH

Nghề nghiệp:

Luật sư, Người sáng lập - Giám đốc Công ty Luật TNHH Giải pháp luật (GPLAW).

Lĩnh Vực chuyên môn:

Pháp luật Dân sự, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh thương mại.

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nơi ở: Hà Nội

NGUYỄN DOÃN HỒNG

NGUYỄN DOÃN HỒNG

Nghề nghiệp:

Luật sư, Giảng viên, Đấu giá viên, Trọng tài thương mại.

Lĩnh vực chuyên môn:

Doanh nghiệp, Mua bán – Sáp nhập (M&A), Đầu tư, Giải quyết tranh chấp thương mại, Dân sự, Hàng hải, Bảo hiểm, Xây dựng.

Năm sinh: 1983

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ NGA

Nghề nghiệp:

Giảng viên – Trưởng Bộ môn Luật Đất đai – Trường Đại học Luật Hà Nội.

Lĩnh vực chuyên môn:

Giảng dạy và Tư vấn Luật Đất đai; Tư vấn và giải quyết tranh chấp về đất đai - kinh doanh bất động sản.

Năm sinh: 1972

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Hà Nội

NGUYỄN NGỌC CHÂU

NGUYỄN NGỌC CHÂU

Nghề nghiệp:

Tổng giám đốc công ty EXIMA, Giảng viên, Đấu giá viên, Thẩm định viên về giá

Lĩnh vực chuyên môn:

Đầu tư, Dự án, Bất động sản, Mua bán - sáp nhập (M&A), Kinh doanh thương mại, Sở hữu trí tuệ.

Năm sinh: 1962

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh

ĐINH ANH TUẤN

ĐINH ANH TUẤN

Nghề nghiệp:

Giám đốc vùng – CN khu vực miền Trung và Tây Nguyên – Công ty Quản lý nợ và KTTS – Ngân hàng TMCP Quân Đội, Giảng viên.

Lĩnh vực chuyên môn:

Tài chính – Ngân hàng; Doanh nghiệp; 

Thẩm định giá

Năm sinh: 1978

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

BÙI HỒNG TÀI

BÙI HỒNG TÀI

Nghề nghiệp:

Quản lý cấp cao về Dự án xây dựng và Hợp đồng xây dựng

Lĩnh vực chuyên môn:

Dự án và Hợp đồng xây dựng, đàm phán, quản lý, xử lý tranh chấp hợp đồng xây dựng đặc biệt Hợp đồng FIDIC và các Hợp đồng có yếu tố quốc tế.

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Hà Nội

VÕ ĐÌNH ĐỨC

VÕ ĐÌNH ĐỨC

Nghề nghiệp:

Luật sư sáng lập VDD Lawyers

Lĩnh vực chuyên môn:

Pháp luật Doanh nghiệp & Đầu tư, giải quyết tranh chấp, Bất động sản & Xây dựng, Dự án khởi nghiệp & các Dự án tư vấn cộng đồng.

Năm sinh: 1984

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

TRẦN DUY LƯỢNG

TRẦN DUY LƯỢNG

Nghề nghiệp:

Luật sư, Người sáng lập - Giám đốc Công ty Luật TNHH Trần Duy Lượng.

Lĩnh vực chuyên môn:

Đầu tư nước ngoài, Thuế, Lao động, Bảo Hiểm, Tài chính ngân hàng, kinh doanh thương mại.

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN HỒNG CƯƠNG

NGUYỄN HỒNG CƯƠNG

Nghề nghiệp:

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Ô tô Hồng Sơn Star Đà Nẵng; Phó Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố Đà nẵng; 

Lĩnh vực chuyên môn:

Kinh doanh thương mại, Mua bán sáp nhập, Hợp đồng thương mại, Thuế.

Năm sinh: 1974

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

LÊ QUANG VINH

LÊ QUANG VINH

Nghề nghiệp:

Luật sư, Đồng sáng lập Công ty Luật TNHH BROSS & Cộng sự;  Đại diện sở hữu trí tuệ.

Lĩnh vực chuyên môn:

Tư vấn - Giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ; Thực thi Quyền Sở hữu Trí tuệ.

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Hà Nội

ĐẶNG VINH

ĐẶNG VINH

Nghề nghiệp: Luật sư, Cố vấn pháp lý

Lĩnh vực chuyên môn:

Sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư về dữ liệu, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại, luật cạnh tranh, doanh nghiệp, M&A, ngân hàng và tài chính.

Năm sinh: 1968

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nga

Nơi ở:  Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh

PHẠM ĐỨC HOÀN

PHẠM ĐỨC HOÀN

Nghề nghiệp: Giám đốc công ty IGTECH

Lĩnh vực chuyên môn:

Viễn thông, Hợp đồng mua bán Hàng hóa quốc tế, Xuất nhập khẩu và logistics.

Năm sinh: 1979

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở:  Hà Nội

PHÙNG XUÂN PHONG

PHÙNG XUÂN PHONG

Nghề nghiệp:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild

Lĩnh vực chuyên môn:

Hợp đồng xây dựng

Năm sinh: 1976

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nơi ở:  Hà Nội

BÙI THỊ LỆ HẰNG

BÙI THỊ LỆ HẰNG

Nghề nghiệp: Quản lý cấp cao về Logistics

Lĩnh vực chuyên môn:

Hợp đồng liên quan đến lĩnh vực Logistics

Năm sinh: 1971

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Hà Nội

NGUYỄN MAI LINH

NGUYỄN MAI LINH

Nghề nghiệp:

Giảng viên Trường Đại học luật Hà Nội.

Lĩnh vực chuyên môn:

Pháp luật thương mại quốc tế.

Năm sinh: 1990

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Hà Nội

PHẠM VĂN ĐÀM

PHẠM VĂN ĐÀM

Nghề nghiệp: Luật sư, Giảng viên.

Lĩnh vực chuyên môn:

Kinh tế - Dân sự, Hợp đồng Tài chính ngân hàng.

Năm sinh: 1957

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Hà Nội

HÀ NGỌC ANH

HÀ NGỌC ANH

Nghề nghiệp: Giảng viên - Học viện Chính trị khu vực III - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lĩnh vực chuyên môn: Pháp lý doanh nghiệp; Giải quyết tranh chấp thương mại; Pháp luật lao động.

Năm sinh: 1977

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Đà Nẵng

NGÔ QUANG HUY

NGÔ QUANG HUY

Nghề nghiệp: Luật sư, Giảng viên

Lĩnh vực chuyên môn:

Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm,…

Năm sinh: 1979

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Vinh – Nghệ An

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG