Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

ĐINH ANH TUẤN

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

https://mcac.vn/uploads/images/Tu%E1%BA%A5n(1).png

Trọng tài viên: ĐINH ANH TUẤN

Năm sinh: 1978

Nghề nghiệp: Trọng tài viên, Giám đốc vùng – CN khu vực miền Trung và Tây Nguyên – Công ty Quản lý nợ và KTTS – Ngân hàng TMCP Quân Đội, Giảng viên.

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

 

Trình độ chuyên môn

Ông Đinh Anh Tuấn tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh năm 2000.

Năm 2017, ông nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế tại Học viện Khoa học Xã hội. Năm 2019 ông đã hoàn thành khóa học Đào tạo nghề Luật sư tại Học viện Tư pháp.

Ông Đinh Anh Tuấn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng; doanh nghiệp và thẩm định giá.

 

Hoạt động nghề nghiệp

Từ năm 2005 đến năm 2007, ông đảm nhận chức vụ Giám đốc PGD Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Đà Nẵng.

Từ 2007 đến 2017, ông đảm nhận chức vụ Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân Đội tại nhiều khu vực.

Từ năm 2017 đến nay, ông đảm nhận chức vụ Giám đốc vùng Công ty TNHH Quản lý nợ và KTTS – Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Miền trung và Tây Nguyên. Đồng thời, ông cũng là giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

 

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Ông Đinh Anh Tuấn có kinh nghiệm đàm phán, tư vấn pháp lý cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và Ngân hàng.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG