Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

DƯƠNG KIM HUỆ

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và tên: DƯƠNG KIM HUỆ

Năm sinh: 1984

Nghề nghiệp: Luật sư, Trưởng văn phòng Luật sư Kim Huệ.

Lĩnh vực chuyên môn: Kinh doanh thương mại

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh. 

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng.

 

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

2007

Đại học Luật Hà Nội

Cử nhân Luật học

Chứng chỉ

2011

Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Hoạt động nghề nghiệp

2020 – Hiện tại

Văn phòng Luật sư Kim Huệ

Luật sư – Trưởng Văn phòng

2012 – 2020

Văn phòng Luật sư Tân Hòa

Luật sư – Phó Trưởng Văn phòng

2007-2012

Văn phòng Luật sư Kim Tuyết và Cộng sự

Tập sự, Luật sư

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Luật sư Dương Kim Huệ có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật cho khách hàng là cá nhân, tư vấn thường xuyên cho các Doanh nghiệp, tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án dân sự và hình sự.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG