Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

HỒ THỊ HOÀNG OANH

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

Họ và tên: HỒ THỊ HOÀNG OANH

Năm sinh: 1982

Nghề nghiệp: Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, Kinh tế, Hành chính, Lao động, Hình sự, ….

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh. 

Nơi ở: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

2005 2009

Khoa luật – Đại học Khoa học Huế

Cử nhân Luật

Chứng chỉ

2012

Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Hoạt động nghề nghiệp

2012 – Hiện tại

Công ty Luật Ngọc Hạnh và Cộng sự

Luật sư, Kế toán Tài chính

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Bà Hồ Thị Hoàng Oanh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, đại diện, tham gia tố tụng tại TAND các cấp trong mọi lĩnh vực: Dân sự, Kinh tế, Hành chính, Lao động, Hình sự, …

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG