Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Hỏi - Đáp những vấn đề về địa điểm giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

07/09/2021

HỎI - ĐÁP NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ

ĐỊA ĐIỂM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI

 

Câu hỏi 1: Địa điểm giải quyết tranh chấp là gì?

Trả lời: Theo khoản 8 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (Luật TTTM) thì: Địa điểm giải quyết tranh chấp là nơi Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết tranh chấp theo sự thỏa thuận lựa chọn của các bên hoặc do Hội đồng trọng tài quyết định nếu các bên không có thỏa thuận. Nếu địa điểm giải quyết tranh chấp được tiến hành trên lãnh thổ Việt Nam thì phán quyết phải được coi là tuyên tại Việt Nam mà không phụ thuộc vào nơi Hội đồng trọng tài tiến hành phiên họp để ra phán quyết đó.

 

Câu hỏi 2: Các bên có quyền thoả thuận lựa chọn địa điểm giải quyết tranh chấp ?

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 11 Luật TTTM thì: Các bên có quyền thoả thuận địa điểm giải quyết tranh chấp. Địa điểm giải quyết tranh chấp có thể ở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam.

 

Câu hỏi 3: Địa điểm giải quyết tranh chấp được xác định như thế nào trong trường hợp các bên không có thoả thuận?

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 11 Luật TTTM thì: Trường hợp không có thoả thuận (địa điểm giải quyết tranh chấp) thì Hội đồng trọng tài quyết định. Địa điểm giải quyết tranh chấp có thể ở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam.

 

Câu hỏi 4: Luật TTTM quy định thế nào về nơi tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp ?

Trả lời: Khoản 2 Điều 11 Luật TTTM quy định: Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, Hội đồng trọng tài có thể tiến hành phiên họp tại địa điểm được xem là thích hợp cho việc trao đổi ý kiến giữa các thành viên của Hội đồng trọng tài, việc lấy lời khai của người làm chứng, tham vấn ý kiến các chuyên gia hoặc tiến hành việc giám định hàng hoá, tài sản hoặc tài liệu khác.

 

Câu hỏi 5: Địa điểm Hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp, tuyên phán quyết trọng tài có vai trò thế nào đối với các vấn đề liên quan đến Toà án, Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền?

Trả lời: Theo các quy định tại Điều 7, 8 Luật TTTM thì địa điểm Hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp, tuyên phán quyết trọng tài ảnh hưởng đến việc xác định Toà án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài, xác định Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài như sau:

  • Đối với việc thay đổi Trọng tài viên của Hội đồng trọng tài vụ việc thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nơi Hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp.
  • Đối với yêu cầu giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nơi Hội đồng trọng tài ra quyết định.
  • Đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nơi Hội đồng trọng tài đã tuyên phán quyết trọng tài.
  • Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Hội đồng trọng tài ra phán quyết.

Lưu ý: Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài trên là Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

 

 

 

 

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG