Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

HUỲNH PHAN THIÊN PHÚC

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và tên: HUỲNH PHAN THIÊN PHÚC

Năm sinh: 1990

Nghề nghiệp: Trọng tài viên, Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Pháp lý doanh nghiệp, Đầu tư.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng.

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

2015 - 2017

Học viện Khoa học Xã hội

Thạc sĩ Luật

2008 - 2012

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Cử nhân Luật

Chứng chỉ

2013

     Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề Luật sư

Hoạt động nghề nghiệp

2021 - Nay

     Công ty Luật TNHH Huỳnh Thiên Phúc

     Giám đốc

2019 - Nay

     Đại học Đông Á

     Giảng viên

2019 - 2021

     Công ty Luật TNHH Luật sư Riêng – Chi nhánh Đà Nẵng

     Trưởng chi nhánh

2017 - Nay

     Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng

     Luật sư

2015 - 2017

     Công Ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung

     Trưởng phòng pháp chế

2015 – 2016

     Công ty TNHH Đá Chàm

     Phó Giám đốc Pháp chế

2014 - 2016

     Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng

     Tập sự hành nghề luật sư

2012 – 2015

     Công ty Luật TNHH Bách Luật

     Trợ lý luật sư

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Luật sư Huỳnh Phan Thiên Phúc có hơn 11 năm kinh nghiệm về việc tư vấn, Hòa giải, giải quyết tranh chấp các vụ việc Kinh doanh thương mại, Đầu tư...

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG