Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

LÊ DUY MAI

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và tên: LÊ DUY MAI

Năm sinh: 1982

Nghề nghiệp: Trọng tài viên, Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn về Thương mại; Giải quyết tranh chấp

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Quảng Nam

 

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

2016 - 2017

Học viện Chính trị Khu vực III
Cao cấp lý luận chính trị

2012 – 2014

Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Thạc sĩ Luật

2010 - 2012

Trường Đại học Đà Nẵng
Cử nhân Anh Văn

2000 - 2004

Đại học Khoa học Huế

Cử nhân Luật

Chứng chỉ

2022

Chứng chỉ hành nghề Luật sư

2016

Học viện hành chính Quốc gia

Chứng chỉ bồi dưỡng

Hoạt động nghề nghiệp

2022 - Nay

Công ty Luật Kim Trọng Hùng – Chi nhánh Quảng Nam

Trưởng Chi nhánh

2013 - 2021

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Trưởng phòng Công tác Đại biểu Quốc hội

2010 - 2013

Văn phòng Ban Chỉ đạo về Phòng chống tham nhũng tỉnh Quảng Nam

Chuyên viên phòng nghiệp vụ

2009 - 2010

Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam

Giảng viên Khoa Luật

2005 - 2009

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thư ký Tòa án

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Luật sư Lê Duy Mai có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, tham gia tố tụng ở các lĩnh vực thương mại, hành chính

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG