Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

LÊ NGUYỄN GIA THIỆN

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và tên: LÊ NGUYỄN GIA THIỆN

Năm sinh: 1987

Nghề nghiệp: Giảng viên, Trọng tài viên, Hòa giải viên.

Lĩnh vực chuyên môn: Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại, Luật Dân sự, Luật Kinh tế, Luật Ngân hàng, Phương pháp nghiên cứu Luật học.

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức. 

Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

2020

Đại học Osnabrück, CHLB Đức

Tiến sĩ Luật

2012

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Luật

2009

Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

Cử nhân Luật

Chứng chỉ

2020

Chứng chỉ hoàn thành Khóa học về Hòa giải thương mại tại Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC).

2018-2019

Chứng chỉ hoàn thành Khóa đào tạo chuyên sâu về Trọng tài tại Học viện Trọng tài Thụy Sỹ (Thụy Sỹ).

2018

Chứng chỉ hoàn thành Khóa đào tạo chuyên sâu về Trọng tài tại Học viện Trọng tài Áo (Áo).

2017

Chứng chỉ hoàn thành Khóa đào tạo chuyên sâu về Hòa giải tại Học viện Hòa giải Pra-ha (CH Séc).

2016

Chứng chỉ hoàn thành Khóa đào tạo chuyên sâu về Trọng tài tại Học viện Trọng tài Paris (Pháp).

Hoạt động nghề nghiệp

2022

Hiệp hội Trọng tài thương mại Nhật Bản (JCAA)

Trọng tài viên

2022

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Á Châu (AIAC)

Trọng tài viên, Hòa giải viên

2022

Trung tâm Trọng tài Thái Lan (THAC)

Trọng tài viên

2021 – Hiện tại

Viện pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

Trưởng nhóm nghiên cứu

2020

Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC)

Trọng tài viên, Hòa giải viên

2020 – Hiện tại

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

Phó trưởng Khoa Luật

2012 – Hiện tại

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên Khoa Luật

2011 – 2012

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

Người đồng hành Dự án Giáo dục pháp luật thực hành

2009 – 2011

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Trà

Quản lý

Các bài viết đã xuất bản/Trả lời phỏng vấn/Diễn giả

1) Công nhận và Thực thi các Phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: Các quan điểm hiện tại và các vụ việc điển hình – Tạp chí Luật Trọng tài Quốc tế, Vol.18, Số 3, 2015, xuất bản Sweet and Maxwell.

2) Thời hạn nộp đơn yêu cầu công nhận và thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài: góc nhìn so sánh - ASA Bulletin, Vol. 35, Số 1, 2017, xuất bản Hiệp hội Trọng tài Thụy Sĩ và Kluwer Law International.

3) Những nguyên tắc cơ bản của các bộ luật dân sự trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam - Tạp chí Nghiên cứu lập pháp xuất bản tháng 7/2014.

4) Vấn đề "công nhận kép" phán quyết của trọng tài nước ngoài - nhìn từ thực tiễn tại Đức, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 10, xuất bản tháng 5 năm 2015.

5) Lodo irrituale hay là Phán quyết trọng tài phi chính thức theo pháp luật Italia và thực tiễn công nhận và cho thi hành tại Đức, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 5/2019.

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Ông Lê Nguyễn Gia Thiện đã tham gia giải quyết 11 vụ tranh chấp với vai trò là trọng tài viên và 01 tranh chấp quốc tế với vai trò là hòa giải viên.

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG