Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

LÊ THẾ HÙNG

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và tên: LÊ THẾ HÙNG

Năm sinh: 1986

Nghề nghiệp: Luật sư, Hòa giải viên

Lĩnh vực chuyên môn: Hợp đồng xây dựng, Hợp đồng FIDIC, Pháp lý Dự án, Giải quyết Tranh chấp.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh.

Nơi ở: Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

2005 – 2009

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Cử nhân Luật

Chứng chỉ

2019

Xác nhận Khóa tập huấn Trọng tài PIDA ICC

2018

Chng chỉ CEDR

2014

Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Hoạt động nghề nghiệp

2020 đến nay

Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam

Phó Chủ tịch

2019 đến nay

Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam

Hòa giải viên

2014 đến nay

Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam

Giám đốc

2009 - 2014

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình

Phó phòng Hợp đồng

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Luật sư Lê Thế Hùng có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng và Bất động sản, được đánh giá là chuyên gia hàng đầu Việt Nam liên quan đến Hợp đồng xây dựng, Hợp đồng FIDIC, Pháp lý Dự án, Giải quyết Tranh chấp.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG