Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

LÊ TUẤN ANH

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và tên: LÊ TUẤN ANH

Năm sinh: 1978

Nghề nghiệp: Luật sư, Trưởng văn phòng Luật sư Lê Anh.

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn pháp lý, tranh tụng.

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh. 

Nơi ở: Thành phố Vinh – Nghệ An.

 

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

2002

Đại học Luật Hà Nội

Cử nhân Luật học

Chứng chỉ

2010

Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Hoạt động nghề nghiệp

2013 – Hiện tại

Văn phòng Luật sư Lê Anh thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An

Luật sư – Trưởng Văn phòng

2010-2013

Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An

Chánh Văn phòng

2002-2009

Công ty Hợp tác Kinh tế - Quân khu 4

Trợ lý pháp chế, lao động tiền lương

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Luật sư Lê Tuấn Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và tranh tụng.

 

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG