Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

LÊ VĂN CAO

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

 

 

Họ và tên: LÊ VĂN CAO

Năm sinh: 1983

Nghề nghiệp: Trọng Tài viên, Luật sư, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật FDVN, Giảng viên, Thành viên Hội đồng Trường Đại học Luật Huế.

Lĩnh vực chuyên môn: Doanh nghiệp, Kinh Doanh Thương mại, Sở hữu Trí Tuệ, Kinh doanh bất động sản, Đầu tư Dự án, Xây dựng, Đất đai, Dân sự, Hôn nhân gia đình, Lao động,…

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng.

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

2022 – Hiện tại

Đại học Luật – Đại học Huế

Nghiên cứu sinh ngành Luật Kinh tế

2010 – 2012

Đại học Quốc gia Hà Nội

Thạc sĩ Luật

2004 – 2008

Đại học Luật – Đại học Huế

Cử nhân Luật

Chứng chỉ

2013

Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Hoạt động nghề nghiệp

2011 – Hiện tại

Công ty Luật hợp danh FDVN

Luật sư, Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty

Tập đoàn KCON

Trưởng ban pháp chế

Tập đoàn Kim Oanh Group

Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp chế

Hội đồng tư vấn Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

Thành viên phụ trách pháp chế

Các cơ sở đào tạo ngành Luật: Đại học Luật Huế; Đại học Đông Á; Đại học Duy Tân.

Giảng viên thỉnh giảng

Hội đồng trường Đại học Luật Huế

Thành viên Hội đồng

Trung tâm Trọng Tài Thương mại Phía Nam

Trọng tài viên

2008 – 2010

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

Chuyên viên pháp chế

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Luật sư Lê Văn Cao có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Doanh nghiệp, Kinh Doanh Thương mại, Sở hữu Trí Tuệ, Kính doanh bất động sản, Đầu tư Dự án; Đất đai, Dân sự, Hôn nhân gia đình, Lao động, …

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG