Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

NGÔ QUANG HUY

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và Tên: NGÔ QUANG HUY

Năm sinh: 1979

Nghề nghiệp: Luật sư, Giảng viên

Lĩnh vực chuyên môn: Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm,…

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Vinh – Nghệ An

 

          Trình độ chuyên môn:

Tiến sĩ, Luật sư Ngô Quang Huy tốt nghiệp Cử nhân Luật - chuyên ngành Luật Kinh tế Quốc tế - Đại học Luật Hà Nội; Thạc sĩ Luật - chuyên ngành Luật Kinh tế - Đại học Luật Hà Nội; Tiến sĩ Luật chuyên ngành Luật Kinh tế; Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Học Viện Ngân hàng; Cử nhân Ngoại ngữ - Chuyên ngành Tiếng Anh.

          Ông chuyên sâu về lĩnh vực Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm…

          Hoạt động nghề nghiệp:

          Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, ông Ngô Quang Huy đã có 01 năm làm việc tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư & Chuyển giao Công Nghệ (InvestConsult Group) tại Hà Nội. Tháng 8/2003 ông chuyển Công tác về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) – Chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ (là cơ quan chuyên về lĩnh vực Tài chính Ngân hàng), trải qua các vị trí công tác khác nhau và hiện nay ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ.

          Từ năm 2012 đến nay, ông đã tham gia giảng dạy (giảng viên thỉnh giảng) cho các cơ sở đào tạo Luật trên địa bàn cả nước như: Khoa Luật Đại học Vinh, Đại học Luật Hà Nội, Viện Đại học Mở Hà Nội…

Từ năm 2014 đến nay ông là chuyên viên tư vấn pháp lý, sau đó là Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Lê Anh – Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An. Bên cạnh hoạt động tư vấn, ông Ngô Quang Huy cũng tham gia tranh tụng giải quyết tranh chấp nhiều vụ việc…

          Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

          Là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An, ông Ngô Quang Huy đã tham gia nhiều chương trình tư vấn pháp lý miễn phí (theo chương trình của Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An) cho người dân trên địa bàn. Ông thường xuyên tư vấn giải quyết nhiều vụ việc thuộc các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hình sự v.v… Ông cũng có  kinh nghiệm tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp đối với các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự v.v…

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG