Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

NGÔ QUỲNH ANH

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và tên: NGÔ QUỲNH ANH

Năm sinh: 1979

Nghề nghiệp: Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Tham gia giải quyết tranh chấp, Tư vấn đầu tư, pháp lý, kinh tế, thương mại Hợp đồng, Hợp đồng xây dựng EPC, Hợp đồng dự án Dầu khí, năng lượng và năng lượng tái tạo, LNG.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

2010-2012

Đại học Tổng hợp Hawaii, mỹ

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

2008 - 2012

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Luật Kinh tế

1999-2002

Đại học Tổng hợp Oklahoma, Bang Oklahoma, Mỹ

Tài chính, Kế toán

1997-1999

Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội

Chứng chỉ

2017

Chứng chỉ hành nghề Luật sư

2018

Chứng chỉ hòa giải viên CEDR

Hoạt động nghề nghiệp

2018 - Nay

Công ty Luật TNHH Cộng sự Tinh Tú (EPLegal)

Luật sư Điều hành

2013-2018

Công ty Điều hành Dầu Khi Biển Đông

Phó phòng Thương mại-Đấu thầu

Phó phòng Hành chính-Tổng hợp

2013

Công Ty Luật TNHH Cộng sự Tinh Tú

Cố vấn cấp cao

2012-2013

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

Trưởng phòng Thương Mại-Đấu thầu

2006-2012

Công ty Điều hành Dầu Khí Cửu Long

Trưởng phòng Thương Mại-Đấu thầu

2002- 2006

Công ty Thương mại Dầu khí Petechim

Chuyên viên thương mại

2002

Công ty Dầu Khí Unocal, Mỹ

Chuyên viên kế toán Tổng Hợp

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Với vai trò Trưởng phòng Thương Mại, đấu thầu tại Công ty Liên doanh Điều hành Dầu khí Cửu Long (Cửu Long JOC), Luật sư Ngô Quỳnh Anh thực hiện các dự án mua sắm, đầu thầu, pháp lý, Hợp đồng trong lĩnh vực hoạt động thượng nguồn như phát triển dự án, dưới bề mặt, khai thác, vận hành giếng khoan, hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô.

Bà cũng đã tham gia Dự án Khí với Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BDPOC), quản lý các Hợp đồng Vận chuyển và Phân bổ, Bán và Mua Khí với Người mua Khí, cũng như trong các hoạt động thương mại liên quan đến condensate. Ngoài ra, bà Quỳnh Anh còn làm việc tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) với tư cách là Giám đốc thương mại hợp đồng, phụ trách các hoạt động thương mại trong Tổng công ty; làm việc tại CGG Veritas, một công ty cung cấp dịch vụ thượng nguồn cho thị trường dầu khí Việt Nam.

Trong quá trình Điều hành EPLegal, bà Quỳnh Anh đã tham gia giải quyết tranh chấp các dự án năng lượng quy mô lớn tại SIAC, các tranh chấp tại ICC và các tranh chấp theo hình thức tố tụng tại Tòa Án ở Việt Nam.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG