Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

NGÔ THANH TÀI

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và tên: NGÔ THANH TÀI

Năm sinh: 1977

Nghề nghiệp: Luật sư, Trưởng Văn phòng luật sư Thanh Thiên.

Lĩnh vực chuyên môn: Pháp luật hợp đồng, Doanh nghiệp, Thuế, Kinh doanh thương mại, Dân sự, Hình sự, Hành chính.

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh. 

Nơi ở: Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam.

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

2001

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Cử nhân Luật học

Chứng chỉ

  • Chứng chỉ hành nghề Luật sư.
  • Chứng chỉ Quản trị nhân sự cao cấp và hiện đại.
  • Chứng chỉ Định mức lao động.
  • Chứng chỉ Văn hóa doanh nghiệp và Văn hóa an toàn lao động.
  • Chứng chỉ Nghiệp vụ Bưu chính viễn thông.

Hoạt động nghề nghiệp

2014 – Hiện tại

Văn phòng Luật sư Thanh Thiên thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam

Luật sư - Trưởng Văn phòng

2017 – 2018

Công ty may Moon Chang Vina

Giám đốc Nhân sự

2015 – 2017

Công ty Hùng Cường Phú Ninh

Giám đốc Hành chính Nhân sự

2012 – 2015

Công ty may Nguồn Lực Quảng Nam

Giám đốc Nhân sự

2006 – 2012

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt-Hàn

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

2001 – 2006

Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Quảng Nam

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Luật sư Tài có thời gian dài tham gia tư vấn hoạt động cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Ông đã từng tham gia phỏng vấn và trình bày quan điểm liên quan đến các vụ án trên các phương tiện báo chí, đặc biệt là Báo Thanh Niên. Bên cạnh đó, Luật sư Tài cũng tham gia giải quyết tranh chấp nhiều vụ án liên quan đến lĩnh vực đất đai, hình sự, hành chính, tranh chấp hợp đồng liên doanh giữa hai doanh nghiệp (tranh chấp giữa Công ty trong nước và nước ngoài).

Luật sư Ngô Thanh Tài có kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong hoạt động thành lập doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng để doanh nghiệp tham gia ký kết hợp đồng với đối tác, tư vấn pháp lý hoạt động nội bộ cho doanh nghiệp. Ngoài ra, ông còn tham gia tranh tụng với tư cách là người đại diện theo ủy quyền, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, doanh nghiệp tại các cơ quan tiến hành tố tụng trong các vụ án tranh chấp đất đai, hành chính, tranh chấp hợp đồng,…

 

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG