Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

NGUYỄN DUY TIỀN

 

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và Tên: NGUYỄN DUY TIỀN

Năm sinh: 1989

Nghề nghiệp: Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Bất động sản, Lao động, Hợp đồng, Kinh doanh thương mại, Hàng hải.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn:

Luật sư Nguyễn Duy Tiền tốt nghiệp Cử nhân ngành Luật quốc tế tại Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm 2011.

Ông có kinh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn về bất động sản, lao động, hợp đồng, kinh doanh thương mại và hàng hải. Ông cũng tham gia giải quyết nhiều tranh chấp trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, kinh doanh thương mại,…

Hoạt động nghề nghiệp:

        Luật sư Nguyễn Duy Tiền đã tham gia khóa đào tạo luật sư tại Học Viện Tư Pháp, sau đó ông được Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư vào năm 2016.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, ông Nguyễn Duy Tiền gia nhập Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn (trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh) và làm việc từ đó cho đến nay.

Luật sư Nguyễn Duy Tiền cũng thường xuyên cộng tác, viết bài trên các báo Pháp luật về các vấn đề pháp lý quan trọng liên quan đến luật doanh nghiệp, luật lao động và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện nay, luật sư Nguyễn Duy Tiền đang thành viên Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và là Luật sư thành viên của Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn - chi nhánh tại Đà Nẵng.

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

        Luật sư Nguyễn Duy Tiền có kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong hoạt động kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến thương mại, hợp đồng, lao động, hàng hải và bảo hiểm như PV GAS, PVOIL, Fit24, Phú Vinh, INDECO, SAN MIGUEL, PETEC; FIRST REAL…

Bên cạnh đó, luật sư còn tham gia biên soạn nhiều bài giảng về pháp luật Hợp đồng, Hợp đồng xây dựng, thương mại và Cơ chế giải quyết tranh chấp lưu hành nội bộ dùng để giảng dạy cho các tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ra Luật sư còn tổ chức và trình bày các Hội thảo về pháp luật cho các Doanh nghiệp, cộng đồng nhân sự và sinh viên Luật tại Tp. Đà Nẵng.

Luật sư Nguyễn Duy Tiền còn tham gia giải quyết nhiều tranh chấp kinh doanh thương mại với vai trò là luật sư, người đại diện cho các doanh nghiệp tại các trung tâm trọng tài thương mại (VIAC) và tòa án các cấp.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn và tố tụng tại cả miền Trung và Miền Nam, Luật sư Nguyễn Duy Tiền có kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để có thể cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG