Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

NGUYỄN HỒNG CƯƠNG

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG CƯƠNG

Năm sinh: 1974

Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Ô tô Hồng Sơn Star Đà Nẵng; Phó Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố Đà nẵng; 

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

 

Trình độ chuyên môn

Ông Nguyễn Hồng Cương là Cử nhân Luật học, Thạc sỹ Luật Kinh tế.

Ông đã hoàn thành Khoá học Quản trị Kinh doanh – Highmark Incorporated tại Atlanta, Georgia USA.

Ông chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, mua bán sáp nhập, Hợp đồng thương mại, Thuế.

 

Hoạt động nghề nghiệp

Từ năm 2002 ông là Phó giám đốc Công ty TNHH Hoàng Sơn Quảng Ngãi.

Từ năm 2006, ông là Chủ tịch HĐTV - Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Hồng Sơn Star – Quảng Nam.

Năm 2013 đến nay, ông là Chủ tịch HĐTV Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Hồng Sơn Star Đà Nẵng.

Từ năm 2018 ông là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư & Khởi nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông cũng tham gia làm diễn giả tại một số tổ chức trường học, dự án khởi nghiệp trên địa bàn Đà nẵng và Quảng Nam.

 

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Ông Nguyễn Hồng Cương thường xuyên tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG