Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

NGUYỄN LÊ VŨ

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và tên: NGUYỄN LÊ VŨ

Năm sinh: 1976

Nghề nghiệp: Luật sư,  Giám đốc Công ty Luật MTV Nguyễn Gia

Lĩnh vực chuyên môn: Hình sự, Dân sự, Kinh doanh thương mại.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

 

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

1998 - 2003

Đại học Luật Hà Nội

Cử nhân Luật

2011 - 2013

Học viện Khoa học xã hội

Thạc sĩ Luật

Chứng chỉ

2004

Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Hoạt động nghề nghiệp

2020 đến nay

Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng

Bí thư Đảng ủy; Phó chủ nhiệm, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư

2014 - 2020

Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng

Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng khen thưởng – Kỷ luật, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia

2016 đến nay

Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn Gia

Giám đốc – Luật sư

2007 - 2016

Văn phòng Luật sư Nguyễn Gia

Trưởng văn phòng – Luật sư

2006 đến nay

Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng

Luật sư

2004 - 2006

Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng

Luật sư tập sự

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Luật sư Nguyễn Lê Vũ có hơn 15 năm kinh nghiệm về việc tham gia tư vấn tố tụng. Cụ thể là với các lĩnh vực sau: Dân sự, Hình sự, Kinh doanh thương mại.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG