Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

NGUYỄN THỊ NGA

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

https://mcac.vn/uploads/images/nga(1).png

Trọng tài viên: NGUYỄN THỊ NGA

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: PGS - TS

Nghề nghiệp: Giảng viên – Trưởng Bộ môn Luật Đất đai – Trường Đại học Luật Hà Nội

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

 

Trình độ chuyên môn

Bà Nguyễn Thị Nga tốt nghiệp Cử nhân ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1995.

Năm 2003, bà nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Năm 2009, bà nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế tại Viện Nhà nước và Pháp luật. Vào 2015, bà được phong hàm Phó Giáo sư theo QĐ số 248/PGS ngày 26/10/2015 của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước.

Bà chuyên sâu về lĩnh vực Giảng dạy và Tư vấn Luật Đất đai; Tư vấn và giải quyết tranh chấp về đất đai, kinh doanh bất động sản.

 

Hoạt động nghề nghiệp

Tốt nghiệp trường Đại học luật Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nga bắt đầu với công việc là một giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội từ năm 1996 đến nay.

Từ năm 2014 đến nay, bà đảm nhận là Trưởng Bộ môn Luật Đất đai, khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động nghề nghiệp, bà còn tham gia nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các cuốn sách, giáo trình, bài báo khoa học về pháp luật.

 

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Song song với quá trình nghiên cứu, giảng dạy, bà Nguyễn Thị Nga còn có định hướng tham gia tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, các cá nhân trong nước và ngoài nước trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân trong các tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực bất động sản.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG