Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

NGUYỄN VĂN CHÂU

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHÂU

Năm sinh: 1973

Nghề nghiệp: Trọng tài viên, , Quản lý thi công các dự án xây dựng giao thông, Giảng viên.

Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng dự án hạ tầng giao thông.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng.

 

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

2012 - 2016

Đại học Giao thông vận tải

Tiến sĩ

2001 - 2004

Đại học Giao thông vận tải

Thạc sĩ

1992 - 1997

Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Kỹ sư

Hoạt động nghề nghiệp

2017 - Nay

     Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO

     Phó Tổng giám đốc

2016 - 2017

     Công Ty Cổ phần Xây dựng Công Trình 525

     Tổng giám đốc

2015 - 2016

     Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại 519

     Phó giám đốc

2012 - 2015

     Công Ty Cổ Phần Phát triển Địa ốc CIENCO 5

     Phó Tổng giám đốc

2005 - 2012

     Công Ty Cổ phần Xây dựng Công Trình 525

     Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

2002 - 2005

     Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CIENCO 5

     Chuyên viên Phòng Kế hoạch dự án

1997 - 2002

     Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5 -             TECCO 5

     Kỹ sư thiết kế

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG