Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

NGUYỄN VĂN HÀ

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÀ

Năm sinh: 1976

Nghề nghiệp: Trọng tài viên, Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Tham gia giải quyết tranh chấp, Kinh doanh thương mại

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Hà Nội.

 

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

2022

Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghiên cứu sinh Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật

2015 - 2017

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cử nhân chính trị

2015 - 2017

Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thạc sĩ Luật

2000

Đại học Luật Hà Nội

Cử nhân Luật

Chứng chỉ

2011

Chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm

2005

Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Hoạt động nghề nghiệp

2021 - Nay

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội

Thành viên

2021 - Nay

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Phó Chủ nhiệm

2013 – 2017

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Bí thư

2008 - 2013

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Phó Bí thư

2010 - Nay

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Luật sư – Trưởng Văn Phòng

2003 - 2009

Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Luật sư

2000 - 2002

Công ty Tư vấn Luật Trần Nghiêm

Trưởng phòng Nhân sự

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Luật sư Nguyễn Văn Hà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn , Giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mại,….

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG