Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

NGUYỄN VĨNH PHÚ

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

 

Họ và tên: NGUYỄN VĨNH PHÚ

Năm sinh: 1975

Nghề nghiệp: Trọng tài viên

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh 

Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 

Trình độ chuyên môn

Ông Nguyễn Vĩnh Phú tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh vào năm 2000. 

Năm 2007, ông nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Triết học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông chuyên sâu về tư vấn và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, tài chính, kinh doanh thương mại.

 

Hoạt động nghề nghiệp

Ông Nguyễn Vĩnh Phú có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, đầu tư – kinh doanh tại các công ty đầu tư, văn phòng Luật sư (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển cao su Đông Dương, công ty TNHH Đầu tư quốc tế HTC, Văn phòng Luật sư Thuần Phát,…).

Từ năm 2017, ông đảm nhiệm chức vụ Tổng thư ký của Trung tâm trọng tài thương mại Phía Nam.

Ông hiện là trọng tài viên của Trung tâm trọng tài thương mại Phía Nam, Trung tâm trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Ông Nguyễn Vĩnh Phú đã tham gia giải quyết thành công nhiều vụ tranh chấp thương mại tại Trung tâm trọng tài thương mại Phía Nam (STAC), Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC),… với tư cách là trọng tài viên. 

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG