Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

NGUYỄN XUÂN VŨ

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN


 

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN VŨ

Năm sinh: 1976

Nghề nghiệp: Trọng tài viên, Luật sư, Giảng viên.

Lĩnh vực chuyên môn: Kinh doanh thương mại, Xây dựng, Đầu tư, Đấu thầu.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Quảng Ngãi.

 

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

1994 - 1998

Đại học Khoa học Huế

Cử nhân Luật

Chứng chỉ

2019

Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Hoạt động nghề nghiệp

2019 - Nay

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn – Ban quản lý Dự án NCMR NMLD Dung Quất

Phó trưởng phòng Kế hoạch - Hợp đồng

2010 -  2018

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Phó trưởng Ban Pháp chế, Phó trưởng Ban thương mại, Trợ lý Tổng Giám đốc, Chuyên viên pháp lý.

2008 - 2010

Tổ chức Plan International

Điều phối viên Dự án về quyền trẻ em

2006 - 2008

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

Giảng viên

2006

Tổ chức Word Vision Việt Nam

Nhân viên phát triển vùng dự án Phước Sơn

2002 - 2006

Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

Giảng viên

1998 - 2002

Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê Đà Nẵng

Chuyên viên

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Luật sư Nguyễn Xuân Vũ có hơn 10 năm kinh nghiệm về việc tư vấn, Hòa giải, giải quyết tranh chấp các vụ việc Kinh doanh thương mại, Hợp đồng Xây dựng, Đầu tư, Đấu thầu.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG