Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

PHẠM ĐỨC HOÀN

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và Tên: PHẠM ĐỨC HOÀN

Năm sinh: 1979

Nghề Nghiệp: Giám đốc công ty IGTECH

Lĩnh vực chuyên môn: Viễn thông, Hợp đồng mua bán Hàng hóa quốc tế, Xuất nhập khẩu và logistics.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh.

Nơi ở:  Hà Nội

 

 

 

Trình độ chuyên môn

2009 - 2011

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

Chứng chỉ MBA

2003 - 2006

VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN - VNPT

Nghiên cứu viên – Trung tâm ứng dụng công nghệ mới từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 5 năm 2006.

Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học về công nghệ truyền tải mạng NGN.

1998 - 2003

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Khoa Điện tử Viễn thông

 

 • Khóa đào tạo công nghệ Viễn thông thế hệ mới - NGN (Alcatel, VNPT).
 • Khóa đào tạo mạng thông minh (VNPT)
 • Khóa đào tạo kỹ thật sản phẩm ngành hàng Viễn thông (3M)
 • Khóa đào tạo kỹ năng trình diễn (3M)
 • Khóa đào tạo Marketing (3M)
 • Khóa đào tạo kỹ năng quản lý dự án (3M)
 • Khóa đào tạo LPA (3M)
 • Khóa đào tạo quản lý/chăm sóc khách hàng (3M)
 • Khóa đào tạo kỹ năng quản lý nhân sự (3M) 

Hoạt động nghề nghiệp

2017 – Hiện tại

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẾ HỆ MỚI QUỐC TẾ (IGTECH)

Giám đốc & cổ đông công ty.

 • Phân tích xu thế thị trường Viễn thông, nghiên cứu đối thủ, lập chiến lược kinh doanh của công ty (Mục tiêu, Marketing, Nhân sự và Tài chính)
 • Hợp tác với các đối tác nước ngoài để cung cấp sản phẩm Viễn thông cho thị trường Việt Nam;

2012 - 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM (GTECH)

Giám đốc doanh nghiệp.

 • Quản lý, điều hành doanh nghiệp;
 • Hợp tác với các đối tác nước ngoài để cung cấp sản phẩm Viễn thông cho thị trường Việt Nam;

2010 - 2012

CÔNG TY LIÊN DOANH PTIC-ZTE (PTZ)

Tổng giám đốc doanh nghiệp.

 • Quản lý, điều hành doanh nghiệp;
 • Phối hợp với tập đoàn ZTE Trung Quốc– Cổ đông công ty PTZ để cung cấp sản phẩm Viễn thông cho thị trường Việt Nam;

2006 - 2010

CÔNG TY TNHH 3M VIETNAM – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN 3M MỸ TẠI VIỆT NAM

Trưởng ngành hàng Viễn thông, Trưởng đại diện VP 3M Hà Nội (Văn phòng đại diện 3M Mỹ tại Hà Nội)

 • Quản lý kinh doanh ngành hàng Viễn thông của 3M Việt Nam
 • Quản lý các ngành hàng khác của công ty cho thị trường Miền Bắc.

Trưởng ngành hàng Viễn thông tại Việt Nam – Công ty 3M

 • Quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngành hàng Viễn thông tại thị trường VN.

2003 - 2006

Nhân viên kinh doanh ngành hàng viễn thông – 3M Việt Nam

 • Phân tích yêu cầu của khách hàng, lập kế hoạch, làm việc với các nhà phân phối để phát triển các sản phẩm 3M tại thị trường miền Bắc
 • Xây dựng hệ thống đại lý cho thị trường phía Bắc;

Nhân viên kỹ thuật ngành hàng Viễn thông – 3M Việt Nam

 • Hỗ trợ nhân viên kinh doanh phát triển sản phẩm
 • Trình diễn, hội thảo giới thiệu sản phẩm
 • Nghiên cứu sản phẩm mới

Nghiên cứu viên – Viện khoa học kỹ thuật Bưu điện (VNPT)

 • Trưởng nhóm nghiên cứu công nghệ truyền tải thế hệ mới – NGN
 • Thành viên tổ kiểm tra chất lượng mạng Viễn thông VNPT

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Ông Hoàn thường xuyên tư vấn pháp lý cho các công ty đa quốc gia trong các lĩnh vực như: Dịch vụ Viễn Thông, Hợp đồng mua bán Hàng hóa quốc tế, xuất nhập khẩu và logistics.

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG