Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

PHẠM THỊ THANH THẢO

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và Tên: PHẠM THỊ THANH THẢO

Năm sinh: 1985

Nghề nghiệp: Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính – Ngân hàng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

 

Trình độ chuyên môn:

Bà Phạm Thị Thanh Thảo tốt nghiệp Cử nhân ngành Luật tại Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2007.

Bà chuyên sâu về giải quyết tranh chấp trong các giao dịch thế chấp, vay vốn, bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Hoạt động nghề nghiệp:

 Luật sư Phạm Thị Thanh Thảo đã làm việc trong ngành tài chính ngân hàng qua các vị trí Chuyên viên pháp chế, Trưởng bộ phận pháp lý, Giám đốc pháp lý khu vực. Với vai trò Giám đốc pháp lý khu vực tại Ngân hàng TMCP Á Châu, bà đã cố vấn/trực tiếp tham gia ký kết các giao dịch thế chấp, vay vốn của các chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Á Châu khu vực miền trung.

Song song với vai trò Giám đốc pháp lý khu vực của Ngân hàng TMCP Á Châu, luật sư Phạm Thị Thanh Thảo cũng đồng thời là thành viên Công ty Luật TNHH LDL. Bà đã tham gia tư vấn, giải quyết tranh chấp các giao dịch dân sự như chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nợ, tranh chấp về giải quyết quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ,…

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

           Luật sư Phạm Thị Thanh Thảo có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thường xuyên tư vấn cho các hợp đồng giao dịch của ngân hàng như: hợp đồng cho vay, thế chấp, hợp đồng tiền gửi, hợp đồng bảo hiểm,…

Bên cạnh đó, luật sư còn tham gia giải quyết nhiều tranh chấp dân sự với vai trò luật sư, người đại diện theo ủy quyền tại Tòa án.

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG