Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

PHẠM VĂN ĐÀM

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và Tên: PHẠM VĂN ĐÀM

Năm sinh: 1957.

Nghề Nghiệp: Luật sư, Giảng viên.

Lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế - Dân sự, Hợp đồng Tài chính ngân hàng.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nơi ở: Hà Nội

 

Trình độ chuyên môn  

09/1986 - 06/1990

Đại học pháp lý Hà Nội.

Cử nhân Luật học.

1995 - 1999

Viện nghiên cứu Nhà Nước và pháp luật.

Thạc sĩ luật chuyên ngành Luật kinh tế.

2012 - 2017

Học viện khoa học xã hội - Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Tiến sĩ luật chuyên ngành Luật kinh tế.

2002

Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Hoạt động nghề nghiệp

1991 - 2004

Vụ pháp chế Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam

Chức vụ: Chuyên viên chính.

1992 - 2004

Đoàn luật sư Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội).

Chức vụ: Luật sư.

2004 - 2012

Công ty luật Hợp danh Hoàng Đàm và toàn cầu.

Chức vụ: Giám đốc.

2012 - 2013

Văn phòng Công chứng Đống Đa.

Chức vụ: Công chứng viên - Trưởng văn phòng công chứng.

2013 - Đến nay

Công ty Luật Hợp danh Hoàng Đàm và toàn cầu.

Chức vụ: Giám đốc và chủ tịch hội đồng thành viên.

04/2021 - 2025

Thành viên Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ X.

Trưởng ban Truyền  thông – Văn hóa – Thể thao ĐLSTPHN.

Các bài viết đã xuất bản/Trả lời phỏng vấn/Diễn giả

1993 - 1997

Bài viết đề tài khoa học về: các biện pháp pháp lý bảo đảm hợp đồng tín dụng.

2012

Phản biện khoa học Giáo trình đào tạo nghề Luật sư dùng cho chương trình giảng dạy 12 tháng của Học viện Tư pháp.

Phản biện khoa học Giáo trình đào tạo nghề Công chứng của Học viện Tư pháp.

2011 - 2016

Đề tài khoa học: Pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh.

2019

Xây dựng kỹ năng tham dự phiên tòa cho điều tra viên trong công an nhân dân (Học viện cảnh sát nhân dân – Bộ Công an).

Tên bài: Quan hệ giữa luật sư với Điều tra viên Công an nhân dân và kỹ năng tham dự phiên tòa của Điều tra viên trong  các vụ án liên quan lĩnh vực ngân hàng.

2021

Tạp chí Luật sư Việt Nam.

Tên bài: Xây dựng đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Song song với quá trình nghiên cứu, giảng dạy ở các trường Đại học và các Học viện, ông Phạm Văn Đàm còn thường xuyên tư vấn, tham gia tố tụng trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu về pháp luật Kinh tế - Dân sự, Tài chính - Ngân hàng, điển hình như: pháp lý doanh nghiệp, thuế, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, nhiều lĩnh vực khác nhau, tín dụng ngân hàng.

Năm 1996, Ông là Luật sư đại diện cho Ngân hàng Nhà nước trong Câu lạc bộ Luân Đôn về việc xử lý nợ trong chiến tranh của Việt Nam.

Luật sư Phạm Văn Đàm có gần 30 năm tham gia tố tụng trong các vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng với với vai trò là luật sư. Ông là người đại diện cho các tổ chức tín dụng (Ngân hàng) tại tòa án các cấp. Ông có chuyên môn sâu trong tranh chấp hợp đồng tín dụng lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Ngoài các hoạt động chuyên môn về tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh – thương mại, Luật sư Phạm Văn Đàm còn có kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực tranh tụng về tranh chấp đất đai, tranh chấp hợp đồng.

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG