Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

PHAN HOÀNG LÂM

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

Họ và tên: PHAN HOÀNG LÂM

Năm sinh: 1978

Nghề nghiệp: Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn về đầu tư, Mua bán và sáp nhập (M&A), Tái cấu trúc doanh nghiệp, Bất động sản và xây dựng, Hợp đồng, Thuế và Lao động

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật

Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

1997 - 2001

Đại học Quốc gia Hà Nội

Cử nhân Luật

1996 - 2000

Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Cử nhân ngoại ngữ

Chứng chỉ

2007

Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Hoạt động nghề nghiệp

2018 đến nay

Công ty Luật TNHH DT LAW – Chi nhánh Sài Gòn

Trưởng chi nhánh

2013 - 2018

Công ty Luật TNHH Hướng Việt

Luật sư sáng lập và điều hành

2008 - 2013

Công ty Luật Hợp danh BROSS và Cộng sự

Luật sư cao cấp

2006 - 2007

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí tuệ

Luật sư tư vấn

2001 – 2006

Tổng Công ty Sông Đà

Chuyên viên

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Luật sư Phan Hoàng Lâm có hơn 17 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia giải quyết nhiều tranh chấp kinh doanh thương mại cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, tiêu biểu là: Tư vấn về đầu tư, Mua bán và sáp nhập (M&A), Tái cấu trúc doanh nghiệp, Bất động sản và xây dựng, Hợp đồng, Thuế và Lao động.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG