Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

PHAN THỊ NHẬT TÀI

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

 

Họ và tên: PHAN THỊ NHẬT TÀI

Năm sinh: 1985

Nghề nghiệp: Giảng viên, Luật sư, Luật gia

Lĩnh vực chuyên môn: Luật Cạnh tranh, Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Tranh chấp về đất đai, Kinh doanh bất động sản.

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh 

Nơi ở: thành phố Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

2017

Học viện Khoa học Xã Hội

Tiến sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế

2012

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế

2007

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Cử nhân chuyên ngành Luật Dân sự

Chứng chỉ

18/02/2022

Chứng chỉ Giảng viên chính Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do Trường Đại học Sư phạm Huế tổ chức.

25/01/2022

Chứng chỉ Giảng viên hạng 3 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do Học viện quản lý giáo dục tổ chức.

25/7/2020

Chứng nhận về Luật Lao động của Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng.

26/9/2018

Chứng nhận về Khóa học Luật Lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội-ILO.

Hoạt động nghề nghiệp

2021 – Hiện tại

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Giảng viên

2020 – 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chuyên gia Ban Soạn thảo Đề án “Các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo luật”

2016 – Hiện tại

Văn phòng Luật sư Tân Hòa – Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng

Luật sư

2008 – Hiện tại

Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng

Luật gia

2007 – Hiện tại

Trường Đại học Duy Tân

Phó Khoa/ Trưởng bộ môn/ Giảng viên

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Bà Phan Thị Nhật Tài có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Đại học. Trong quá trình hoạt động nghề nghiệp, bà còn tham gia nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các cuốn sách, giáo trình, bài báo khoa học về pháp luật. Bà còn có hơn 12 năm làm Luật gia thuộc Đoàn Luật gia thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, bà Tài có kinh nghiệm hơn 05 năm làm Luật sư tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. Bà cũng tham gia tố tụng để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân trong các tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực bất động sản từ năm 2017 đến nay.

 

 

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG