Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

VTV8 - CÔNG DÂN VÀ PHÁP LUẬT: THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI

14/05/2024

Thỏa thuận trọng tài là điều kiện tiên quyết để giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Tranh chấp thương mại chỉ được giải quyết theo phương thức trọng tài khi có thỏa thuận trọng tài giữa các Bên tranh chấp. Thỏa thuận trọng tài có thể lập trước, đang hoặc sau khi xảy ra tranh chấp và thể hiện ý chí các Bên trong giải quyết tranh chấp. Hãy cùng MCAC tìm hiểu cụ thể về vấn đề này trong phóng sự sau đây.

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG