Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Tin tức

Phí Trọng tài theo Quy tắc  tố tụng Trọng tài của MCAC
17 01/2023

Phí Trọng tài theo Quy tắc tố tụng Trọng tài của MCAC

Những khoản chi phí trong phí trọng tài là khoản nào? Quy trình nộp phí được thực hiện như thế nào? Cùng theo dõi bài viết sau:

Chỉnh sửa, giải thích, bổ sung phán quyết Trọng tài trong Quy tắc tố tụng của MCAC
17 01/2023

Chỉnh sửa, giải thích, bổ sung phán quyết Trọng tài trong Quy tắc tố tụng của MCAC

Cùng tham khảo nội dung về việc chỉnh sửa, giải thích, bổ sung phán quyết trọng tài trong quy tắc tố tụng của MCAC qua bài viết sau:

Thương lượng, hòa giải theo Quy tắc tố tụng Trọng tài của Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Miền Trung (MCAC)
11 01/2023

Thương lượng, hòa giải theo Quy tắc tố tụng Trọng tài của Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Miền Trung (MCAC)

Thương lượng, hoà giải trong tố tụng trọng tài là gì? Những lưu ý khi tiến hành thương lượng, hoà giải theo Quy tắc tố tụng của MCAC, tham khảo bài viết sau:

Phán quyết Trọng tài theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm Trọng Tài Thương Mại Miền Trung (MCAC)
11 01/2023

Phán quyết Trọng tài theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm Trọng Tài Thương Mại Miền Trung (MCAC)

Phán quyết trọng tài là gì? Cách thức tạo lậo, hình thức và hiệu lực của phán quyết trọng tài là như thế nào? Cùng tham khảo chi tiết trong bài viết sau:

Một số lưu ý về phiên họp giải quyết tranh chấp  theo Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC
31 12/2022

Một số lưu ý về phiên họp giải quyết tranh chấp theo Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC

Cùng theo dõi lưu ý trong quá trình chuẩn bị, hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp và các thủ tục cần thiết theo quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC tại bài viết sau.

Các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài Thương Mại Miền Trung (MCAC)
31 12/2022

Các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài Thương Mại Miền Trung (MCAC)

Những quy định về đỉnh chỉ giải quyết vụ tranh chấp tại MCAC là như thế nào? Chủ thể nào có thể ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau:

Ngôn ngữ trọng tài được quy định thế nào trong quy tắc tố tụng Trọng tài của Trung tâm Trọng Tài Thương mại Miền Trung
23 12/2022

Ngôn ngữ trọng tài được quy định thế nào trong quy tắc tố tụng Trọng tài của Trung tâm Trọng Tài Thương mại Miền Trung

Ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng luôn là một vấn đề không thể thiếu cho dù đó là tố tụng dân sự tại Tòa án hay đó là tố tụng tại Trọng tài thương mại. Hãy cùng tìm hiểu quy định về ngôn ngữ trọng tại trong quy tắc tổ tụng Trọng tài tại MCAC.

Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
23 12/2022

Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài diễn ra ở đâu và được xác định như thế nào theo Luật trọng tài thương mại và quy định của MCAC. Cùng MCAC tìm hiểu qua bài viết sau:

Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài về thu thập chứng cứ
13 12/2022

Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài về thu thập chứng cứ

Hội đồng trọng tài có thẩm quyền như thế nào trong việc thu thập chứng cứ? Cùng MCAC tìm hiểu qua bài viết sau.

Thành lập Hội đồng Trọng tài theo quy tắc tố tụng của MCAC
13 12/2022

Thành lập Hội đồng Trọng tài theo quy tắc tố tụng của MCAC

Cùng theo dõi bài viết quy định về số lượng Trọng tài viên và những quy tắc thành lập hội đồng trọng tài của MCAC.

Tiêu chuẩn trở thành Trọng tài viên
06 12/2022

Tiêu chuẩn trở thành Trọng tài viên

Tiêu chuẩn để trở thành một trọng tài viên được quy định như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau của MCAC

Khởi kiện khi xảy ra tranh chấp kinh doanh, thương mại trong trường hợp nào?
06 12/2022

Khởi kiện khi xảy ra tranh chấp kinh doanh, thương mại trong trường hợp nào?

Những loại tranh chấp kinh doanh thương mại sẽ được khởi kiện là loại nào? Các quy định quy định thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài là gì? Tìm hiểu trong bài viết sau:

Những quy định chung về Đơn kiện lại (Đơn phản tố) tại MCAC
25 11/2022

Những quy định chung về Đơn kiện lại (Đơn phản tố) tại MCAC

Đơn kiện lại (đơn phản tố) là gì? Nội dung và trình tự giải quyết Đơn kiện lại (đơn phản tố) tại MCAC như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau:

Những quy định chung về Bản tự bảo vệ của Bị đơn tại MCAC
25 11/2022

Những quy định chung về Bản tự bảo vệ của Bị đơn tại MCAC

Bản tự bảo vệ trong tố tụng trọng tài được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây chia sẻ những quy định chung về bản tự bảo vệ của bị đơn tại MCAC.

Những quy định chung về việc gửi thông báo, tài liệu tại MCAC
19 11/2022

Những quy định chung về việc gửi thông báo, tài liệu tại MCAC

Để các thông báo, tài liệu gửi đến MCAC được tiếp nhận nhanh chóng và đảm bảo tính hợp lệ thì bạn có thể tham khảo qua bài viết về những quy định chung sau.

Nội dung Đơn khởi kiện của Nguyên đơn gửi đến MCAC bao gồm những gì?
19 11/2022

Nội dung Đơn khởi kiện của Nguyên đơn gửi đến MCAC bao gồm những gì?

Nội dung Đơn khởi kiện của Nguyên đơn gửi đến MCAC gồm những gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

tố tụng trọng tài
15 11/2022

Tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu và kết thúc khi nào?

Tố tụng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) bắt đầu và kết thúc khi nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau

giải quyết tranh chấp  bằng trọng tài
15 11/2022

Quy trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Cùng tìm hiểu quy trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) qua bài viết sau.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG