Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Tin tức

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI
22 03/2023

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI

Một số vấn đề lưu ý về thỏa thuận trọng tài thường xuất hiện trong giải quyết tranh chấp thương mại. Cùng MCAC tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.

VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
22 03/2023

VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Cùng MCAC tìm hiểu vai trò của tòa án trong giải quyết tranh chấp thương mại bằng tố tụng trọng tài qua bài viết dưới đây.

THỦ TỤC RÚT GỌN THEO QUY TẮC TỐ TỤNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG
22 03/2023

THỦ TỤC RÚT GỌN THEO QUY TẮC TỐ TỤNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG

Trong tranh chấp, thủ tục rút gọn được sử dụng để giảm thiểu trình tự và thời hạn tố tụng. Đọc ngay bài viết để hiểu rõ các quy định về thủ tục rút gọn tại MCAC.

THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI
22 03/2023

THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

Biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng như thế nào khi xảy ra tranh chấp? Đọc ngay bài viết để tìm hiểu về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài và các thủ tục liên quan.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA THOẢ THUẬN TRỌNG TÀI
17 03/2023

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA THOẢ THUẬN TRỌNG TÀI

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu thêm về nội dung và hình thức của thỏa thuận trọng tài – một phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến hiện nay.

CÁC BÊN TRANH CHẤP MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI KHI NÀO?
17 03/2023

CÁC BÊN TRANH CHẤP MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI KHI NÀO?

Trong quá trình xảy ra tranh chấp, các bên có thể bị mất quyền phản đối. Xem ngay bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về những trường hợp liên quan.

Thi hành phán quyết trọng tài
02 03/2023

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN NÀO CÓ THẨM QUYỀN THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI?

Cơ quan thi hành án nào có thẩm quyền thi hành phán quyết và quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài? Cùng MCAC tham khảo bài viết sau đây:

Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được
02 03/2023

CÁC TRƯỜNG HỢP THỎA THUẬN TRỌNG TÀI KHÔNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC

Trong tranh chấp sẽ có các trường hợp thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được, cùng tham khảo bài viết sau để tìm hiểu chi tiết về các trường hợp này.

CÁC TRƯỜNG HỢP THỎA THUẬN TRỌNG TÀI VÔ HIỆU
19 02/2023

CÁC TRƯỜNG HỢP THỎA THUẬN TRỌNG TÀI VÔ HIỆU

Tìm hiểu các thoả thuận trọng tài vô hiệu được quy định tại Điều 18 Luật Trọng tài thương mại cùng MCAC qua bài viết sau.

XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA TRỌNG TÀI, TÒA ÁN THEO QUY ĐỊNH LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
17 02/2023

XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA TRỌNG TÀI, TÒA ÁN THEO QUY ĐỊNH LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Cùng MCAC tìm hiểu các tranh chấp mà Trọng tài, Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định luật Trọng tài Thương mại qua bài viết sau.

Phí Trọng tài theo Quy tắc  tố tụng Trọng tài của MCAC
17 01/2023

Phí Trọng tài theo Quy tắc tố tụng Trọng tài của MCAC

Những khoản chi phí trong phí trọng tài là khoản nào? Quy trình nộp phí được thực hiện như thế nào? Cùng theo dõi bài viết sau:

Chỉnh sửa, giải thích, bổ sung phán quyết Trọng tài trong Quy tắc tố tụng của MCAC
17 01/2023

Chỉnh sửa, giải thích, bổ sung phán quyết Trọng tài trong Quy tắc tố tụng của MCAC

Cùng tham khảo nội dung về việc chỉnh sửa, giải thích, bổ sung phán quyết trọng tài trong quy tắc tố tụng của MCAC qua bài viết sau:

Thương lượng, hòa giải theo Quy tắc tố tụng Trọng tài của Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Miền Trung (MCAC)
11 01/2023

Thương lượng, hòa giải theo Quy tắc tố tụng Trọng tài của Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Miền Trung (MCAC)

Thương lượng, hoà giải trong tố tụng trọng tài là gì? Những lưu ý khi tiến hành thương lượng, hoà giải theo Quy tắc tố tụng của MCAC, tham khảo bài viết sau:

Phán quyết Trọng tài theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm Trọng Tài Thương Mại Miền Trung (MCAC)
11 01/2023

Phán quyết Trọng tài theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm Trọng Tài Thương Mại Miền Trung (MCAC)

Phán quyết trọng tài là gì? Cách thức tạo lậo, hình thức và hiệu lực của phán quyết trọng tài là như thế nào? Cùng tham khảo chi tiết trong bài viết sau:

Một số lưu ý về phiên họp giải quyết tranh chấp  theo Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC
31 12/2022

Một số lưu ý về phiên họp giải quyết tranh chấp theo Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC

Cùng theo dõi lưu ý trong quá trình chuẩn bị, hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp và các thủ tục cần thiết theo quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC tại bài viết sau.

Các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài Thương Mại Miền Trung (MCAC)
31 12/2022

Các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài Thương Mại Miền Trung (MCAC)

Những quy định về đỉnh chỉ giải quyết vụ tranh chấp tại MCAC là như thế nào? Chủ thể nào có thể ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau:

Ngôn ngữ trọng tài được quy định thế nào trong quy tắc tố tụng Trọng tài của Trung tâm Trọng Tài Thương mại Miền Trung
23 12/2022

Ngôn ngữ trọng tài được quy định thế nào trong quy tắc tố tụng Trọng tài của Trung tâm Trọng Tài Thương mại Miền Trung

Ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng luôn là một vấn đề không thể thiếu cho dù đó là tố tụng dân sự tại Tòa án hay đó là tố tụng tại Trọng tài thương mại. Hãy cùng tìm hiểu quy định về ngôn ngữ trọng tại trong quy tắc tổ tụng Trọng tài tại MCAC.

Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
23 12/2022

Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài diễn ra ở đâu và được xác định như thế nào theo Luật trọng tài thương mại và quy định của MCAC. Cùng MCAC tìm hiểu qua bài viết sau:

Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài về thu thập chứng cứ
13 12/2022

Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài về thu thập chứng cứ

Hội đồng trọng tài có thẩm quyền như thế nào trong việc thu thập chứng cứ? Cùng MCAC tìm hiểu qua bài viết sau.

Thành lập Hội đồng Trọng tài theo quy tắc tố tụng của MCAC
13 12/2022

Thành lập Hội đồng Trọng tài theo quy tắc tố tụng của MCAC

Cùng theo dõi bài viết quy định về số lượng Trọng tài viên và những quy tắc thành lập hội đồng trọng tài của MCAC.

Tiêu chuẩn trở thành Trọng tài viên
06 12/2022

Tiêu chuẩn trở thành Trọng tài viên

Tiêu chuẩn để trở thành một trọng tài viên được quy định như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau của MCAC

Khởi kiện khi xảy ra tranh chấp kinh doanh, thương mại trong trường hợp nào?
06 12/2022

Khởi kiện khi xảy ra tranh chấp kinh doanh, thương mại trong trường hợp nào?

Những loại tranh chấp kinh doanh thương mại sẽ được khởi kiện là loại nào? Các quy định quy định thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài là gì? Tìm hiểu trong bài viết sau:

Những quy định chung về Đơn kiện lại (Đơn phản tố) tại MCAC
25 11/2022

Những quy định chung về Đơn kiện lại (Đơn phản tố) tại MCAC

Đơn kiện lại (đơn phản tố) là gì? Nội dung và trình tự giải quyết Đơn kiện lại (đơn phản tố) tại MCAC như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau:

Những quy định chung về Bản tự bảo vệ của Bị đơn tại MCAC
25 11/2022

Những quy định chung về Bản tự bảo vệ của Bị đơn tại MCAC

Bản tự bảo vệ trong tố tụng trọng tài được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây chia sẻ những quy định chung về bản tự bảo vệ của bị đơn tại MCAC.

Những quy định chung về việc gửi thông báo, tài liệu tại MCAC
19 11/2022

Những quy định chung về việc gửi thông báo, tài liệu tại MCAC

Để các thông báo, tài liệu gửi đến MCAC được tiếp nhận nhanh chóng và đảm bảo tính hợp lệ thì bạn có thể tham khảo qua bài viết về những quy định chung sau.

Nội dung Đơn khởi kiện của Nguyên đơn gửi đến MCAC bao gồm những gì?
19 11/2022

Nội dung Đơn khởi kiện của Nguyên đơn gửi đến MCAC bao gồm những gì?

Nội dung Đơn khởi kiện của Nguyên đơn gửi đến MCAC gồm những gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

tố tụng trọng tài
15 11/2022

Tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu và kết thúc khi nào?

Tố tụng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) bắt đầu và kết thúc khi nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau

giải quyết tranh chấp  bằng trọng tài
15 11/2022

Quy trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Cùng tìm hiểu quy trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) qua bài viết sau.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG