Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

TRẦN DUY LƯỢNG

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Trọng tài viên: TRẦN DUY LƯỢNG

Năm sinh: 1976

Nghề nghiệp: Trọng tài viên, Luật sư

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

Trình độ chuyên môn

Luật sư Trần Duy Lượng tốt nghiệp tại Trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh vào năm 2000.

Ông chuyên sâu về lĩnh vực  đầu tư nước ngoài, thuế, lao động, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, kinh doanh thương mại.

Hoạt động nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp tại Trường luật, có được Chứng chỉ hành nghề Luật sư do Bộ tư pháp cấp và Thẻ luật sư do Đoàn luật sư cấp, Ông đã chọn và đi theo con đường tư vấn, hành nghề Luật sư chuyên nghiệp.

Từ năm 2000 đến năm 2008, Ông là cộng tác viên, đại diện thương mại, đại diện quản lý phần vốn góp, giữ vai trò trợ lý Chủ Tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tại doanh nghiệp. Ông chuyên tư vấn lao động, hợp tác đầu tư, thương mại cho người lao động nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Từ năm 2009 đến năm 2019, Ông là cộng tác viên, Luật sư - Thành viên sáng lập tại Công Ty Luật TNHH Thành Vàng – Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai.

Từ năm 2020 đến nay Ông là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Luật TNHH Trần Duy Lượng – Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Ông là Luật sư chuyên nghiệp chuyên về tham gia tố tụng tại các Trung Tâm Trọng Tài và tại Tòa án nhân dân các cấp trong các vụ án tranh chấp kinh doanh-thương mại như: Tài chính ngân hàng, bảo hiểm, sở hữu trí tuệ. Một trong các vụ án tranh chấp kinh doanh - thương mại mà Ông tham gia đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao chọn làm Án lệ số 37/2020/AL về bảo hiểm tài sản, ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-CA, ngày 25/2/2020 của Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao.

Bên cạnh đó ông cũng được ủy quyền tham gia một số tranh chấp lao động giữa người nước ngoài với doanh nghiệp trong nước hoặc với doanh nghiệp nước ngoài do Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết.

Ông còn là cố vấn pháp lý dài hạn tại các doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ông có khả năng tổng hợp những vấn đề phát sinh của doanh nghiệp tương ứng với từng ngành luật (Thuế, môi trường, chất lượng hàng hóa, lao động…) và đưa ra phương án xử lý một cách uyển chuyển, có lợi nhất, phù hợp thực tiễn nhất cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Ông còn có kinh nghiệm tham gia đàm phán M&A doanh nghiệp, tái cơ cấu, chuyển giao công nghệ, mua bán hàng hóa quốc tế.

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG