Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

TRẦN MINH ĐỨC

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 


Họ và tên: TRẦN MINH ĐỨC

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ luật học

Nghề nghiệp: Giảng viên

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh 

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

 

Trình độ chuyên môn

Ông Trần Minh Đức tốt nghiệp Cử nhân Luật, chuyên ngành Pháp luật kinh tế tại Đại học Luật Hà Nội năm 1999 và Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2004.

Năm 2006, ông tốt nghiệp Thạc sĩ Luật học chuyên ngành Luật kinh tế Trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Luật kinh tế tại Học viện khoa học xã hội thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và được công nhận học vị Tiến sĩ Luật học năm 2013.

Ông có kiến thức chuyên sâu về pháp luật kinh tế, điển hình như: pháp lý doanh nghiệp, thuế, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, tài phán hành chính... Với sự am hiểu của mình, năm 2013, ông đã cho ra đời cuốn sách với tựa đề “Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam” – phát hành bởi Nhà xuất bản Tư pháp. Bên cạnh việc viết sách, tiến sĩ Trần Minh Đức còn đóng góp nhiều bài viết trên các báo và tạp chí chuyên ngành về luật học. 

 

Hoạt động nghề nghiệp

Trong quá trình công tác giảng dạy tại Học viện khoa học xã hội (nơi chỉ đào tạo sau đại học các ngành về khoa học xã hội, trong đó có các chuyên ngành luật), ông Trần Minh Đức được bổ nhiệm làm Trưởng đại diện của Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại thành phố Đà Nẵng vào năm 2015. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Giảng viên chính Học viện khoa học xã hội trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

Hiện nay, ông Trần Minh Đức đang đảm nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện khoa học xã hội vùng Trung Bộ kiêm Phó Giám đốc Học viện khoa học xã hội thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, ông còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và giảng dạy chuyên sâu về pháp luật cho các lớp sau đại học.

 

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Song song với quá trình nghiên cứu, giảng dạy, ông Trần Minh Đức còn thường xuyên tư vấn chính sách về các vấn đề khoa học xã hội, trong đó có lĩnh vực pháp lý cho các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG