Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

TRẦN THỊ ANH PHƯƠNG

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

Họ và tên: TRẦN THỊ ANH PHƯƠNG

Năm sinh: 1980

Nghề nghiệp: Luật sư, Phó Giám đốc Công ty Luật Ngọc Hạnh và Cộng sự

Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, Kinh tế, Hành chính, Lao động, Hình sự, ….

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh. 

Nơi ở: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

1998-2002

Khoa luật – Đại học Khoa học Huế

Cử nhân Luật

Chứng chỉ

2006

Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Hoạt động nghề nghiệp

2010 – Hiện tại

Công ty Luật Ngọc Hạnh và Cộng sự

Phó Giám đốc, Luật sư

2007 – 2010

Văn phòng Luật sư Huế

Luật sư

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Bà Trần Thị Anh Phương có hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, đại diện, tham gia tố tụng tại TAND các cấp trong mọi lĩnh vực: Dân sự, Kinh tế, Hành chính, Lao động, Hình sự, …

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG