Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

TRẦN THỊ HẬU

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

Họ và tên: TRẦN THỊ HẬU

Năm sinh: 1993

Nghề nghiệp: Trọng tài viên, Luật sư.

Lĩnh vực chuyên môn: Kinh doanh thương mại, Xây dựng, Đầu tư.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng.

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

2011 - 2015

Đại học Luật - Đại học Huế

Cử nhân Luật

Chứng chỉ

2016 - 2018

     Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Hoạt động nghề nghiệp

2015 - Nay

     Công ty Luật Hợp danh FDVN

     Luật sư, Phó giám đốc Công ty Luật FDVN

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Luật sư Trần Thị Hậu có hơn 08 năm kinh nghiệm về việc tư vấn, Hòa giải, giải quyết tranh chấp các vụ việc Kinh doanh thương mại, Hợp đồng Xây dựng, Đầu tư.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG