Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

TRẦN THỊ THANH BÌNH

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và tên: TRẦN THỊ THANH BÌNH

Năm sinh: 1988

Nghề nghiệp: Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn đầu tư, bất động sản, M&A, hợp đồng, doanh nghiệp.

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh 

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn

Luật sư Trần Thị Thanh Bình tốt nghiệp Cử nhân ngành Luật Thương Mại tại Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2010.

Luật sư Trần Thị Thanh Bình chuyên sâu về lĩnh vực tư vấn đầu tư, bất động sản, mua bán - sáp nhập (M&A), hợp đồng, doanh nghiệp. Bà cũng tham gia giải quyết nhiều tranh chấp trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh thương mại và lao động.

Hoạt động nghề nghiệp

Luật sư Trần Thị Thanh Bình gia nhập Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng vào tháng 01/2018. Sau quá trình làm việc tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Công ty Luật TNHH ANT Lawyers – CN Đà Nẵng, Công ty Luật Nam Giang và Công ty Luật TNHH Sunlaw. Năm 2020, Bà sáng lập Công ty Luật TNHH DB (“DB Legal”).

 

 

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Luật sư Trần Thị Thanh Bình có kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong hoạt động đầu tư - kinh doanh, mua bất động sản, tranh chấp thương mại cho nhiều cá nhân/doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau tại khu vực Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG