Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

TRẦN TUẤN LỢI

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và tên: TRẦN TUẤN LỢI

Năm sinh: 1975

Nghề nghiệp: Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Kinh doanh thương mại, Dân sự

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh.

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng.

Trình độ chuyên môn

Đào tạo

2012 - 2014

Học viện Khoa học xã hội

Thạc sĩ Luật

1995 – 1999

Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Cử nhân Luật

Chứng chỉ

2003

Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Hoạt động nghề nghiệp

2022 - đến nay

Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, Cơ quan đại diện Liên đoàn

Phó trưởng cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

2018 - đến nay

Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng

Ủy viên HĐLSTQ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT đảng, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Đà Nẵng

2016 - đến nay

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Đại biểu, thành viên Ban pháp chế

2008 - đến nay

Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng

Chánh Văn phòng Đoàn Luật sư

2008 - đến nay

Công ty Luật TNHH 2 TV Hoa Tiêu

Luật sư đồng sáng lập

2000 - 2007

Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam

Luật sư

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Luật sư Trần Tuấn Lợi có hơn 20 năm kinh nghiệm về việc tư vấn, Hòa giải, giải quyết tranh chấp các vụ việc Kinh doanh thương mại, Dân sự.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG