Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Vài nét về hoạt động giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC)

14/08/2021

VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI TẠI TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG (MCAC)

Ban Thư ký - MCAC

Với tính ưu việt vượt trội, Trọng tài thương mại đã được hình thành từ rất lâu trong lịch sử nhân loại và phát triển một cách mạnh mẽ từ nửa sau thế kỷ 20. Ngày nay, Trọng tài thương mại được biết đến như là phương thức giải quyết tranh chấp có tính chất tài phán phi chính phủ, do các đương sự thỏa thuận lựa chọn để giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh thương mại.

Được vận hành bởi đội ngũ trọng tài viên dày dạn kinh nghiệm và am hiểu pháp luật, hoạt động Trọng tài tại MCAC nổi bật với các ưu điểm sau:

  • MCAC cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp với thủ tục đơn giản, nhanh chóng. Khác với hình thức Tòa án, Trọng tài thương mại cho phép các bên có quyền chủ động thỏa thuận giúp rút ngắn thời gian tố tụng và không phải trải qua nhiều cấp xét xử. Ngoài ra, tại MCAC tính linh hoạt trong thủ tục tố tụng còn được tối ưu với hình thức tố tụng điện tử thông qua các phiên họp trực tuyến như teleconference, videoconference,...
  • Quyền “tự do thỏa thuận” của các bên được đảm bảo xuyên suốt quá trình giải quyết tranh chấp. Theo đó, từ khi bắt đầu đến giai đoạn kết thúc tố tụng, các bên có quyền thỏa thuận lựa chọn về: thời gian và địa điểm giải quyết tranh chấp, thành phần Hội đồng trọng tài, ngôn ngữ trọng tài,...
  • Việc chủ động chỉ định trọng tài viên để thành lập Hội đồng trọng tài sẽ giúp các bên lựa chọn được trọng tài viên nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc các vấn đề tranh chấp. Các bên có thể lựa chọn trọng tài viên nằm trong Danh sách trọng tài viên của MCAC hoặc nằm ngoài danh sách này.
  • Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài tại MCAC được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Nguyên tắc xét xử này tạo điều kiện cho các bên giữ được bí mật và uy tín kinh doanh.
  • Trọng tài không nhân danh Nhà nước mà nhân danh ý chí của các bên tranh chấp, phù hợp với các quy định của pháp luật. Vì thế, phương thức này được ưu tiên lựa chọn khi giải quyết các tranh chấp có yếu tố nước ngoài.

Một trong những đặc điểm nổi bật của hoạt động Trọng tài là tính chung thẩm của Phán quyết trọng tài. Phán quyết trọng tài là quyết định giải quyết toàn bộ vụ tranh chấp và chấm dứt quá trình tố tụng Trọng tài, buộc các bên phải thi hành. Khác với Bản án và Quyết định của Tòa án, Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực bắt buộc thi hành với các bên.

Tính chung thẩm giúp đơn giản hóa thủ tục tố tụng Trọng tài; tiết kiệm thời gian, chi phí cho các bên đồng thời góp phần tạo nên ưu thế vượt trội của tố tụng Trọng tài.

Phán quyết của Hội đồng trọng tài có hiệu lực tương đương với Bản án, Quyết định của Tòa án và được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án Dân sự. Không có sự phân biệt giữa việc thi hành Phán quyết của Trọng tài thương mại với việc thi hành án Bản án, Quyết định của Tòa án.

Phán quyết trọng tài tại MCAC có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thời hạn thi hành được quy định cụ thể trong Phán quyết. Hết thời hạn thi hành Phán quyết mà bên phải thi hành không tự nguyện thi hành và cũng không yêu cầu huỷ Phán quyết trọng tài thì bên được thi hành Phán quyết trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án Dân sự có thẩm quyền cưỡng chế thi hành Phán quyết này.

Với Đội ngũ trọng tài viên có hiểu biết sâu sắc về văn hóa và luật pháp kinh doanh, MCAC sẽ tối ưu hóa những ưu điểm và hiệu quả thực tiễn mà phương thức Trọng tài thương mại mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp tại miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG