Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại

30/08/2022

Khái niệm tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại

Tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại là những tranh chấp pháp lý liên quan đến việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng nhượng quyền thương mại giữa các bên tham gia quan hệ nhượng quyền thương mại. 

Đặc điểm của các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng nhượng quyền thương mại 

Tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại có các đặc thù sau:

Thứ nhất, về chủ thể của tranh chấp. Tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại là tranh chấp giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Bên nhận quyền mặc dù kinh doanh dưới thương hiệu của bên nhượng quyền nhưng lại hoàn toàn chủ động trong việc kinh doanh của mình. Hay nói cách khác, bên nhận quyền khai thác hệ thống nhượng quyền thương mại vì lợi ích của chính mình.

Thứ hai, về đối tượng của tranh chấp. Đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại là quyền thương mại. Đó là tài sản vô hình và các quyền thương mại khác như: quyền khai thác sản xuất hàng hoá hoặc dịch vụ theo cách thức nhất định; thương danh, bố trí không gian thương mại....

tranh chấp nhượng quyền thương mại

Tranh chấp nhượng quyền thương mại trở thành vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm khá nhiều

Những tranh chấp có thể phát sinh từ hợp đồng nhượng quyền thương mại

Tranh chấp liên quan đến giao kết hợp đồng nhượng quyền thương mại 

Hợp đồng nhượng quyền thương mại dễ xảy ra tranh chấp nếu không thoả mãn các điều kiện: 

Các bên ký kết phải đủ thẩm quyền và thoả mãn điều kiện ký kết hợp đồng nhượng quyền và tham gia hợp đồng một cách tự nguyện; mục đích và nội dung của hợp đồng không trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội; hình thức hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật.

Tranh chấp liên quan đến nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Các nội dung có thể phát sinh tranh chấp trong hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể kể đến:

- Quyền và nghĩa vụ của các bên.

- Phí nhượng quyền.

- Phạm vi và địa điểm được nhượng quyền thương mại.

- Kiểm soát chất lượng sử dụng quyền và tính nhất quán của quyền được nhượng.

- Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và điều khoản chống cạnh tranh.

- Thời hạn, gia hạn và chấm dứt hợp đồng nhượng quyền.

Tranh chấp liên quan đến hiệu lực của hợp đồng nhượng quyền thương mại 

Hợp đồng nhượng quyền thương mại vô hiệu toàn bộ khi hợp đồng ký kết trái với các quy định của pháp luật và không làm phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào giữa các bên ngay từ khi ký kết. Hợp đồng nhượng quyền thương mại vô hiệu toàn bộ trong các trường hợp: 

(1) Nội dung hợp đồng nhượng quyền vi phạm điều cấm của pháp luật. Ví dụ hợp đồng vi phạm nguyên tắc tự do tự nguyên giao kết hợp đồng của các bên; hàng hoá dịch vụ dùng trong kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá dịch vụ thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của Nhà nước.

(2) Bên nhượng quyền hoặc bên nhận quyền không đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại cơ quan có thẩm quyền, không vận hành hệ thống kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh đủ ít nhất 1 năm trước khi tham gia vào quan hệ nhượng quyền thương mại. 

(3) Người ký hợp đồng nhượng quyền không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo. Khi người ký kết hợp đồng nhượng quyền thì ý chí mà họ thể hiện trong hợp đồng có thể không phải là ý chí của bên mà họ đại diện và hợp đồng bị coi là vô hiệu toàn bộ.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại vô hiệu từng phần khi trong hợp đồng có những nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật và bị vô hiệu nhưng không làm ảnh hưởng đến nội dung còn lại của hợp đồng. 

Ví dụ, bên nhận quyền nhận mua từ bên nhượng quyền một số loại hàng hoá, vật dụng nhất định phù hợp với hệ thống kinh doanh do bên nhượng quyền quy định, trong đó có một loại hàng thuộc danh mục hàng hoá cấm kinh doanh nhưng việc mua bán loại hàng hoá vật dụng này không ảnh hưởng đến các loại hàng khác thì hợp đồng này là hợp đồng vô hiệu từng phần.

tranh chấp nhượng quyền thương mại

Có 4 hình thức chính trong tranh chấp nhượng quyền thương mại 

Các hình thức giải quyết tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại

Trước hết tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại như trên đã nghiên cứu thuộc tranh chấp kinh doanh, thương mại. Như vậy các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại là hình thức chủ đạo trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại. Các hình thức này theo pháp luật Việt Nam bao gồm: (1) Thương lượng; (2) Hòa giải; (3) Trọng tài thương mại; và (4) Tòa án.

MCAC mong rằng qua bài viết trên có thể giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về tranh chấp nhượng quyền thương mại. Nếu có vấn đề cần tư vấn hãy liên hệ với MCAC - Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài chuyên giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng hình thức trọng tài quy chế, hòa giải thương mại.

Tin liên quan

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý
03 10/2022

Tranh Chấp Hợp Đồng Dịch Vụ Pháp Lý

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý là một trong những tranh chấp thường xuyên xảy ra và khó giải quyết. Việc tìm kiếm phương thức để giải quyết các tranh chấp này là một nhu cầu bức thiết nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các bên. Do đó, MCAC sẽ cung cấp thông tin thêm dưới bài viết này!

thế nào là kinh doanh hợp pháp
29 09/2022

Kinh Doanh Là Gì? Thế Nào Là Kinh Doanh Hợp Pháp

Kinh doanh là một trong các hoạt động phổ biến và diễn ra hằng ngày, góp phần quan trọng trong nền kinh tế hiện nay. Theo pháp luật Việt Nam mọi người được phép tự do kinh doanh những nghề pháp luật không cấm. Vậy thế nào là kinh doanh hợp pháp? Hãy cũng MCAC tìm hiểu ngay bài dưới đây!

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG