Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Quy Định Pháp Luật Về Thương Mại Điện Tử

19/09/2022

Hoạt động thương mại điện tử là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về khái niệm hoạt động thương mại điện tử:

“Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.”

quy định pháp luật về thương mại điện tử

Doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ quy định pháp luật về thương mại điện tử

Quy định về Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử 

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về chủ thể của hoạt động thương mại điện tử như sau:

- Các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng) (được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP).

- Các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP).

- Các thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng website của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (người bán).

- Các thương nhân, tổ chức, cá nhân mua hàng hóa hoặc dịch vụ trên website thương mại điện tử bán hàng và website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (khách hàng).

- Các thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ logistics và các dịch vụ hỗ trợ khác cho hoạt động thương mại điện tử (được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP).

- Các thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện tử có nối mạng khác để tiến hành hoạt động thương mại.

quy định pháp luật về thương mại điện tử

Vai trò của quy định pháp luật về thương mại điện tử

Các nguyên tắc hoạt động trong thương mại điện tử

Theo Điều 26 Nghị định 52/2013/NĐ-CP

Một, nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong giao dịch TMĐT

Các chủ thể tham gia hoạt động TMĐT có quyền tự do thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật để xác lập quyền và nghĩa vụ của từng bên trong giao dịch. Thỏa thuận này là căn cứ để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch.

Hai, nguyên tắc xác định phạm vi hoạt động kinh doanh trong TMĐT

Nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và xúc tiến thương mại trên website TMĐT không nêu cụ thể giới hạn địa lý của những hoạt động này, thì các hoạt động kinh doanh đó được coi là tiến hành trên phạm vi cả nước.

Ba, nguyên tắc xác định nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT 

Người sở hữu website TMĐT bán hàng và người bán trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng; Khách hàng trên website cung cấp dịch vụ TMĐT là người tiêu dùng dịch vụ TMĐT và là người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ do người bán trên website này cung cấp; Trường hợp thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ của người bán tới người tiêu dùng trên website thương mại điện tử thì thương nhân, tổ chức đó là bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin theo pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP)

Bốn, nguyên tắc kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thông qua thương mại điện tử. 

Hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP).

quy định pháp luật về thương mại điện tử

Có 4 nguyên tắc chính trong quy định pháp luật về Thương mại điện tử

MCAC mong rằng qua bài viết trên có thể giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về quy định pháp luật về thương mại điện tử. Nếu có vấn đề cần tư vấn hãy liên hệ với MCAC - Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài chuyên giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng hình thức trọng tài quy chế, hòa giải thương mại. 


 

Tin liên quan

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý
03 10/2022

Tranh Chấp Hợp Đồng Dịch Vụ Pháp Lý

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý là một trong những tranh chấp thường xuyên xảy ra và khó giải quyết. Việc tìm kiếm phương thức để giải quyết các tranh chấp này là một nhu cầu bức thiết nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các bên. Do đó, MCAC sẽ cung cấp thông tin thêm dưới bài viết này!

thế nào là kinh doanh hợp pháp
29 09/2022

Kinh Doanh Là Gì? Thế Nào Là Kinh Doanh Hợp Pháp

Kinh doanh là một trong các hoạt động phổ biến và diễn ra hằng ngày, góp phần quan trọng trong nền kinh tế hiện nay. Theo pháp luật Việt Nam mọi người được phép tự do kinh doanh những nghề pháp luật không cấm. Vậy thế nào là kinh doanh hợp pháp? Hãy cũng MCAC tìm hiểu ngay bài dưới đây!

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG