Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN NÀO CÓ THẨM QUYỀN THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI?

02/03/2023

1. Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài của Hội đồng trọng tài

    Theo khoản 1 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại 2010, “Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Hội đồng trọng tài ra phán quyết.
    Việc xác định cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Hội đồng ra phán quyết có thể gây khó khăn cho một số doanh nghiệp có trụ sở kinh doanh không nằm ở các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương như quy định trên. Đối với trường hợp này, tại Điều 55 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ủy thác thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở. Như vậy, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Hội đồng Trọng tài ra phán quyết có thể ủy thác thi hành án đến nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở.

Khoản 1 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại 2010 và Điều 55 Luật Thi hành án dân sự quy định các nội dung liên quan đến việc xác định cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài.

Khoản 1 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại 2010 và Điều 55 Luật Thi hành án dân sự quy định các nội dung liên quan đến việc xác định cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài.

2. Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài

    Việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn câp tạm thời của Hội đồng trọng tài được quy định tương tự quy định của pháp luật thi hành án dân sự về thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án. Theo đó, ngay sau khi ra quyết định, Trọng tài thương mại phải chuyển giao quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho cơ quan thi hành án có thẩm quyền để thực hiện xác minh và thi hành án. Cụ thể được quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại 2010, “Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng.”
Bạn có thể quan tâm: Các trường hợp thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được
    Bài viết do MCAC thực hiện đã giải thích chi tiết về cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành phán quyết của trọng tài. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.
 

Tin liên quan

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
22 11/2023

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Để thúc đẩy sự phát triển của bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả lĩnh vực trọng tài thương mại, thì chất lượng nguồn nhân lực là một vấn đề then chốt. Bài viết này nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực trọng tài thương mại để góp phần vào sự phát triển của trọng tài thương mại tại Việt Nam.

THỦ TỤC TRỌNG TÀI RÚT GỌN – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ  VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM
06 11/2023

THỦ TỤC TRỌNG TÀI RÚT GỌN – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

Bài viết này nghiên cứu, phân tích các quy định về thủ tục trọng tài rút gọn theo Quy tắc tố tụng trọng tài tại một số trung tâm trọng tài nước ngoài và đưa ra khuyến nghị về việc xây dựng, ban hành và hoàn thiện quy định về thủ tục trọng tài rút gọn tại Việt Nam.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG