Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN NÀO CÓ THẨM QUYỀN THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI?

02/03/2023

1. Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài của Hội đồng trọng tài

    Theo khoản 1 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại 2010, “Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Hội đồng trọng tài ra phán quyết.
    Việc xác định cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Hội đồng ra phán quyết có thể gây khó khăn cho một số doanh nghiệp có trụ sở kinh doanh không nằm ở các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương như quy định trên. Đối với trường hợp này, tại Điều 55 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ủy thác thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở. Như vậy, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Hội đồng Trọng tài ra phán quyết có thể ủy thác thi hành án đến nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở.

Khoản 1 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại 2010 và Điều 55 Luật Thi hành án dân sự quy định các nội dung liên quan đến việc xác định cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài.

Khoản 1 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại 2010 và Điều 55 Luật Thi hành án dân sự quy định các nội dung liên quan đến việc xác định cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài.

2. Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài

    Việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn câp tạm thời của Hội đồng trọng tài được quy định tương tự quy định của pháp luật thi hành án dân sự về thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án. Theo đó, ngay sau khi ra quyết định, Trọng tài thương mại phải chuyển giao quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho cơ quan thi hành án có thẩm quyền để thực hiện xác minh và thi hành án. Cụ thể được quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại 2010, “Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng.”
Bạn có thể quan tâm: Các trường hợp thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được
    Bài viết do MCAC thực hiện đã giải thích chi tiết về cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành phán quyết của trọng tài. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.
 

Tin liên quan

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI
22 03/2023

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI

Một số vấn đề lưu ý về thỏa thuận trọng tài thường xuất hiện trong giải quyết tranh chấp thương mại. Cùng MCAC tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.

VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
22 03/2023

VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Cùng MCAC tìm hiểu vai trò của tòa án trong giải quyết tranh chấp thương mại bằng tố tụng trọng tài qua bài viết dưới đây.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG