Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN NÀO CÓ THẨM QUYỀN THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI?

02/03/2023

1. Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài của Hội đồng trọng tài

    Theo khoản 1 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại 2010, “Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Hội đồng trọng tài ra phán quyết.
    Việc xác định cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Hội đồng ra phán quyết có thể gây khó khăn cho một số doanh nghiệp có trụ sở kinh doanh không nằm ở các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương như quy định trên. Đối với trường hợp này, tại Điều 55 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ủy thác thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở. Như vậy, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Hội đồng Trọng tài ra phán quyết có thể ủy thác thi hành án đến nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở.

Khoản 1 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại 2010 và Điều 55 Luật Thi hành án dân sự quy định các nội dung liên quan đến việc xác định cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài.

Khoản 1 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại 2010 và Điều 55 Luật Thi hành án dân sự quy định các nội dung liên quan đến việc xác định cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài.

2. Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài

    Việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn câp tạm thời của Hội đồng trọng tài được quy định tương tự quy định của pháp luật thi hành án dân sự về thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án. Theo đó, ngay sau khi ra quyết định, Trọng tài thương mại phải chuyển giao quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho cơ quan thi hành án có thẩm quyền để thực hiện xác minh và thi hành án. Cụ thể được quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại 2010, “Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng.”
Bạn có thể quan tâm: Các trường hợp thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được
    Bài viết do MCAC thực hiện đã giải thích chi tiết về cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành phán quyết của trọng tài. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.
 

Tin liên quan

CHUYÊN MỤC: BÌNH LUẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
05 06/2024

CHUYÊN MỤC: BÌNH LUẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Khám phá bài viết đầy đủ thông tin và phân tích sâu sắc về Quyết định số 01/2024/QĐ-PQTT từ TANDTP Hà Nội. Đây không chỉ là văn bản pháp luật, mà còn là điểm sáng để hiểu rõ hơn về cơ chế và thủ tục pháp lý trong lĩnh vực Trọng tài thương mại.

CHUYÊN ĐỀ: MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
14 05/2024

CHUYÊN ĐỀ: MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Cùng MCAC khám phá, phân tích sâu sắc về bản án, quyết định của Toà án liên quan đến lĩnh vực Trọng tài thương mại. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những thông tin quan trọng và chi tiết các vụ việc, các phán quyết trọng tài, cũng như những quyết định được đưa ra căn cứ trên các quy định của pháp luật liên quan.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG