Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

23/12/2022

1.    Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ở đâu?

Theo khoản 8 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (Luật TTTM) thì: Địa điểm giải quyết tranh chấp là nơi Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết tranh chấp theo sự thỏa thuận lựa chọn của các bên hoặc do Hội đồng trọng tài quyết định nếu các bên không có thỏa thuận. Nếu địa điểm giải quyết tranh chấp được tiến hành trên lãnh thổ Việt Nam thì phán quyết phải được coi là tuyên tại Việt Nam mà không phụ thuộc vào nơi Hội đồng trọng tài tiến hành phiên họp để ra phán quyết đó.

Địa điểm giải quyết tranh chấp do Hội đồng trọng tài quyết định nếu các bên không có thỏa thuận

2. Địa điểm giải quyết tranh chấp được xác định như thế nào theo Luật trọng tài thương mại?

Trong trường hợp các bên có thỏa thuận về địa điểm tranh chấp, địa điểm đó có thể là ở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ở ngoài lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật TTTM.
Cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật TTTM thì trong trường hợp không có thỏa thuận địa điểm giải quyết tranh chấp thì Hội đồng trọng tài quyết định. Địa điểm giải quyết tranh chấp có thể ở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Địa điểm giải quyết tranh chấp có thể ở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.

2.    Địa điểm giải quyết tranh chấp được xác định như thế nào theo Quy tắc tố tụng của MCAC?

Về cơ bản quy định về địa điểm giải quyết tranh chấp theo Quy tắc tố tụng của MCAC cụ thể hóa các quy định trong luật TTTM. Cụ thể, địa điểm giải quyết tranh chấp được quy định tại Điều 22 Quy tắc tố tụng của MCAC với các nội dung sau:
- Địa điểm giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận. Trong trường hợp không có thỏa thuận thì Hội đồng Trọng tài quyết định địa điểm giải quyết tranh chấp mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp.
- Hội đồng trọng tài có thể tiến hành các phiên họp giải quyết vụ tranh chấp tại bất kỳ nơi nào mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Hội đồng trọng tài có thể tổ chức các cuộc họp bằng bất kỳ hình thức gì và tại bất kỳ nơi nào mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp. 


Xem thêm: Quy trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Bài viết cung cấp thông tin hữu ích về địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.

 

 

Tin liên quan

CHUYÊN ĐỀ: THỎA THUẬN TRỌNG TÀI PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
07 09/2023

CHUYÊN ĐỀ: THỎA THUẬN TRỌNG TÀI PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp, thỏa thuận Trọng tài phát sinh sẽ được giải quyết như thế nào? Cùng MCAC tìm hiểu cụ thể về vấn đề này trong bài viết sau.

NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIAI ĐOẠN TIỀN TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
06 09/2023

NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIAI ĐOẠN TIỀN TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

“Tiền tố tụng trọng tài” là gì và có những vấn đề nào liên quan đến giai đoạn này? Bài viết dưới đây sẽ giúp người đọc hình dung được rõ hơn về giai đoạn “tiền tố tụng trọng tài” dưới góc độ quy định của các văn bản pháp luật và những đề xuất có tính cá nhân của người viết.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG