Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

23/12/2022

1.    Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ở đâu?

Theo khoản 8 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (Luật TTTM) thì: Địa điểm giải quyết tranh chấp là nơi Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết tranh chấp theo sự thỏa thuận lựa chọn của các bên hoặc do Hội đồng trọng tài quyết định nếu các bên không có thỏa thuận. Nếu địa điểm giải quyết tranh chấp được tiến hành trên lãnh thổ Việt Nam thì phán quyết phải được coi là tuyên tại Việt Nam mà không phụ thuộc vào nơi Hội đồng trọng tài tiến hành phiên họp để ra phán quyết đó.

Địa điểm giải quyết tranh chấp do Hội đồng trọng tài quyết định nếu các bên không có thỏa thuận

2. Địa điểm giải quyết tranh chấp được xác định như thế nào theo Luật trọng tài thương mại?

Trong trường hợp các bên có thỏa thuận về địa điểm tranh chấp, địa điểm đó có thể là ở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ở ngoài lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật TTTM.
Cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật TTTM thì trong trường hợp không có thỏa thuận địa điểm giải quyết tranh chấp thì Hội đồng trọng tài quyết định. Địa điểm giải quyết tranh chấp có thể ở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Địa điểm giải quyết tranh chấp có thể ở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.

2.    Địa điểm giải quyết tranh chấp được xác định như thế nào theo Quy tắc tố tụng của MCAC?

Về cơ bản quy định về địa điểm giải quyết tranh chấp theo Quy tắc tố tụng của MCAC cụ thể hóa các quy định trong luật TTTM. Cụ thể, địa điểm giải quyết tranh chấp được quy định tại Điều 22 Quy tắc tố tụng của MCAC với các nội dung sau:
- Địa điểm giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận. Trong trường hợp không có thỏa thuận thì Hội đồng Trọng tài quyết định địa điểm giải quyết tranh chấp mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp.
- Hội đồng trọng tài có thể tiến hành các phiên họp giải quyết vụ tranh chấp tại bất kỳ nơi nào mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Hội đồng trọng tài có thể tổ chức các cuộc họp bằng bất kỳ hình thức gì và tại bất kỳ nơi nào mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp. 


Xem thêm: Quy trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Bài viết cung cấp thông tin hữu ích về địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.

 

 

Tin liên quan

10 THUẬT NGỮ LATIN THÔNG DỤNG TRONG TRỌNG TÀI QUỐC TẾ
09 04/2024

10 THUẬT NGỮ LATIN THÔNG DỤNG TRONG TRỌNG TÀI QUỐC TẾ

Trong pháp luật quốc tế nói chung và trọng tài thương mại quốc tế nói riêng, thỉnh thoảng các thuật ngữ Latin được nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia, người hành nghề thực tiễn (trọng tài viên, Luật sư,…) đề cập đến.

NHỮNG KHÁC BIỆT VÀ ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI SO VỚI TOÀ ÁN MÀ DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
02 04/2024

NHỮNG KHÁC BIỆT VÀ ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI SO VỚI TOÀ ÁN MÀ DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài hiện đang trở thành một lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp trong việc giải quyết mâu thuẫn. Bài viết này sẽ đi sâu vào những khác biệt và ưu điểm của phương thức này so với việc chuyển tranh chấp tới toà án. Nhờ vào tính linh hoạt, hiệu quả và tính bảo mật cao, phương thức này đem lại nhiều lợi ích mà mọi doanh nghiệp cần nắm vững.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG