Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Quy trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

15/11/2022

Câu hỏi: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) được thực hiện theo các bước như thế nào?

Trả lời: Quy trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại tại MCAC được tóm tắt theo sơ đồ như sau:

Tóm tắt quy trình giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài tại MCAC:

giải quyết tranh chấp bằng trọng tàigiải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Quy trình giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài tại MCAC

 

Bạn có thể quan tâm: Tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu và kết thúc khi nào?

Trên đây là các bước giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài tại MCAC. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn

Tin liên quan

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI
22 03/2023

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI

Một số vấn đề lưu ý về thỏa thuận trọng tài thường xuất hiện trong giải quyết tranh chấp thương mại. Cùng MCAC tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.

VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
22 03/2023

VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Cùng MCAC tìm hiểu vai trò của tòa án trong giải quyết tranh chấp thương mại bằng tố tụng trọng tài qua bài viết dưới đây.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG